„From studies to practice – program stażowy Collegium Civitas”

Udostępnij strone

17.06.2016

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Celem projektu jest poprawa możliwości wejścia na rynek pracy oraz wzmocnienia kompetencji praktycznych 44 studentów i studentek Collegium Civitas studiujących stacjonarnie na ostatnim roku Dziennikarstwa i Nowych Mediów (I st.) oraz Socjologii (I i II st.) poprzez uczestnictwo w płatnych stażach umożliwiających zdobycie doświadczenia uzupełniającego wiedzę pozyskaną na studiach.

Rezultatem projektu będzie zdobycie przez studentów i studentki umiejętności, które wzmocnią ich pozycję na rynku pracy, poprawią zatrudnialność i skrócą czas adaptacji zawodowej.

Staże odbywać się będą w firmach w Polsce (1 lub 3 miesiące) i zagranicą (1 lub 2 miesiące).
Na staże oddelegujemy łącznie 44 osoby.

Zwycięstwo Collegium Civitas w konkursie projektów edukacyjnych świadczy o docenieniu innowacyjnej i dostosowanej do rynku pracy oferty edukacyjnej uczelni. Koncepcja płatnych staży to również realizacja zobowiązania, które zawarliśmy w haśle Więcej niż studia!

Projekt potrwa od 01-05-2016 do 31-03-2018. Wartość projektu: 439 731,93 zł.

Więcej informacji w Centrum Karier. Już niebawem rozpoczniemy rekrutację na staże!

Kontakt: Agnieszka Pikuła – agnieszka.pikula@civitas.edu.pl