ERASMUS + Nabór do programu praktyk dla przyszłych absolwentów Collegium Civitas

Udostępnij strone

16.09.2015

Miło nam zaprosić do udziału w rekrutacji do programu praktyk dla przyszłych absolwentów Collegium Civitas w ramach programu Erasmus +

Najważniejsze informacje:

kandydat musi mieć status studenta w momencie składania wniosku (student zachowuje status do momentu obrony), praktyka odbywa się po obronie

– minimalny okres trwania praktyk: 2 miesiące

– maksymalny okres trwania praktyk: zgodnie z programem E+ maksymalny okres wszystkich mobilności w ramach E+ (studia i praktyki) na każdym poziomie studiów (studia I, II i III stopnia) to 12 miesięcy, jednak z uwagi na posiadane przez Collegium Civitas środki finansowe maksymalny okres praktyk to 3 miesiące (o ile nie zostanie przekroczony kapitał mobilności)  

– praktyki muszą rozpocząć się i zakończyć przed 30.05.2016

– praktyki muszą być zrealizowane w jednym z krajów członkowskich UE (organizacje pozarządowe, studenckie, międzynarodowe firmy, uczelnie)

– praktyki nie mogą być realizowane w instytucjach unijnych (np. parlament EU) i w placówkach dyplomatycznych RP za granicą

– student samodzielnie szuka miejsca praktyk

student otrzymuje miesięczne dofinansowanie z programu E+ (informacja o stawkach jest dostępna na wu w zakładce wymiana zagraniczna, zasady rekrutacji w roku 2014/2015)

 

Termin składania aplikacji na praktyki zagraniczne: 8 października 2015*

*termin może zostać przedłużony w przypadku nie wyczerpania środków finansowych

 

Wymagane dokumenty

formularz aplikacyjny / dostępny na wu.civitas.edu.pl

cv – Europass / http://www.europass.org.pl/

list motywacyjny (nie dłuższy niż jedna strona)

certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego

acceptance letter z instytucji, w której odbędzie się praktyka / wzór dostępny na wu.civitas.edu.pl

training agreement / dostępny na wu.civitas.edu.pl

opcjonalnie dokumenty potwierdzające działalność na rzecz CC

kopia legitymacji studenckiej

 

przydatne linki:

AEGEE-Valletta, John Bonello, finance@aegee-valletta.org

Amerykański instytut kultury włoskiej – administration@romanculture.org

http://erasmusintern.org/
http://pl.bab.la/praktyki/
http://www.oyed.org/index.php?en_internship-opportunities-at-the-icd
http://www.studyabroad.com/programs/internship/default.aspx
http://www.globalexperiences.com/internships/summer-2015/
http://www.gooverseas.com/internships-abroad/summer
http://aiesec.pl/
http://youthprj.blogspot.com/
http://youthproaktiv.org/?page_id=7194
http://www.esn.org/erasmusintern.org?gclid=CP2y8LL1x8ICFWXHtAodhnMAqg
https://www.internmatch.com/
https://www.entrypark.com/home
www.indeed.com
http://www.eures.praca.gov.pl/

  

Aplikacje należy złożyć osobiście w BWZ w pokoju 1250

Wzory dokumentów dostępne są na WU

wu.civitas.edu.pl – informacje ogólne – współpraca zagraniczna

W przypadku pytań proszę o kontakt: international@civitas.edu.pl / 22 6567195

Więcej informacji o programie Erasmus + http://erasmusplus.org.pl/ oraz http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm