Debata ekspercka: ,,Jak rozplątać węzeł? Współczesne problemy Bliskiego Wschodu”

Udostępnij strone

16.10.2017

Jeśli mityczny węzeł gordyjski jest odpowiednią alegorią współczesnych problemów Bliskiego Wschodu, to który podmiot mógłby odegrać rolę Aleksandra Wielkiego? Czy odpowiednio zarządzając konfliktami można zyskać nad nim władzę?

Celem debaty była próba znalezienia źródeł współczesnych konfliktów w rejonie Bliskiego Wschodu oraz Afryki Północnej. Podczas dyskusji zostały podjęte starania na rzecz scharakteryzowania najważniejszych problemów pod względem ich przyczyn oraz potencjalnych metod rozwiązania. Goście przedstawili swoje założenia potencjalnym problemów regionu MENA, z uwzględnieniem problematyki kryzysu migracyjnego oraz zmian geopolitycznych.

Goście:

  • dr Magdalena El Ghamari, wykładowca w Collegium Civitas w Warszawie, Autorka tekstów z zakresu bezpieczeństwa i terroryzmu, międzykulturowości, obszaru MENA oraz kultury arabsko-muzułmańskiej;
  • Witold Repetowicz, niezależny dziennikarz, ekspert ds. międzynarodowych portalu Defence24.pl, prawnik;
  • Krzysztof Strachota, antropolog kultury (Uniwersytet Warszawski 1998), ekspert OSW od 1999 r.; od 2001 r. kierownik Zespołu Kaukazu i Azji Centralnej (od 2012 r. także Turcji);
  • Konstanty Gebert, polski psycholog, tłumacz i dziennikarz, nauczyciel akademicki, dziennikarz i publicysta dziennika Gazeta Wyborcza.