Collegium Civitas zaprasza na studia z zarządzania

Udostępnij strone

18.02.2016

Nowy kierunek studiów został przygotowany w oparciu o autorski program zaprojektowany na bazie aktualnych światowych trendów w kształceniu menedżerów. Pierwsze zajęcia już nadchodzącym roku akademickim 2016/2017. Kierunek w szczególności oferuje dedykowane moduły dla specjalistów HR, PR, CSR.

Collegium Civitas od początku swojego istnienia kładzie nacisk na współpracę z biznesem, dlatego program studiów został przygotowany z uwzględnieniem potrzeb i opinii pracodawców, tak aby absolwenci posiadali zarówno wiedzę i umiejętności praktyczne istotne na rynku pracy.

Naszych studentów nauczymy podstaw biznesu tak, aby rozumieli specyfikę wszystkich działów w przedsiębiorstwie, co ułatwi im później pracę na wszystkich poziomach zarządzania włącznie z zarządzaniem strategicznym dużymi spółkami.

Oferujemy bogaty program kształcenia umiejętności miękkich takich jak: komunikacja, praca w grupie, umiejętność negocjacji, rozumienie problemów różnych kultur, zarządzanie zmianą.

Większość zajęć prowadzona będzie w systemie warsztatowym pozwalającym na zdobycie praktycznych umiejętności i rozwijającym umiejętność pracy w zespole. W programie studiów jeden semestr to praktyka w firmie, podczas której student realizuje projekt będący jednocześnie przedmiotem pracy licencjackiej.

Collegium Civitas współpracuje z wieloma firmami, w których nasi studenci będą mogli odbyć praktyki i staże, jak np.: Nestle Polska, Coca Cola Poland Services, Volkswagen Bank Polska, Telewizja Polska S.A., Citibank International Limited, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Deutsche Bank Polska, Polskie Linie Lotnicze LOT, KPMG, HAYS Polska, Lionbridge Technologies.

W Collegium Civitas ścieżka kariery rozpoczyna się już na studiach!

 

Kierownikiem kierunku jest dr Małgorzata Baran

Ekonomistka, specjalizacja: zarządzanie przedsiębiorstwem, w latach 2010-2012 pełnomocnik rektora Collegium Civitas, od 2012 prorektor ds. rozwoju strategicznego tej uczelni. W okresie 2003-2008 kierownik, a następnie dyrektor w Agencji Rozwoju Regionalnego. Od 10 lat akredytowany trener funduszy europejskich, specjalistka w dziedzinie przygotowywania i zarządzania projektami oraz ekspert ds. oceny projektów unijnych. Autorka ok. 40 publikacji naukowych oraz raportów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w firmie, zarządzania projektami, a także innowacji w przedsiębiorstwach, m.in. „Zarządzanie różnorodnością w przedsiębiorstwach” (2015).

 

Koordynatorem programowym kierunku jest Zofia Telakowska, MBA

Menedżer, absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i University of Sydney, Graduate School of Business, gdzie uzyskała stopień MBA. Przez 13 lat pracowała jako geolog w Australii, Indonezji i na Fidżi. Po skończeniu MBA i powrocie do Polski przez 15 lat pracowała jako menedżer wysokiego szczebla i członek zarządu w międzynarodowym koncernie Johnson&Johnson. Certyfikowana jako Black Belt w metodzie optymalizacji procesów Six Sigma. Posiada długoletnie doświadczenie w optymalizacji i wdrażaniu procesów tak operacyjnych, jak i strategicznych. Doradzała też we wdrożeniach strategii oddziałom firmy w Austrii i Afryce Południowej. W 2008 r. założyła firmę 4xZ specjalizującą się w optymalizacji procesów biznesowych, audytach operacyjnych i doradztwie strategicznym.

Więcej informacji o nowym kierunku: