Collegium Civitas z pierwszą międzynarodową akredytacją

Udostępnij strone

13.12.2019

Proces certyfikacyjny prowadzony przez Fundację Ashoka zakończył się przyznaniem Collegium Civitas prestiżowego certyfikatu Journey to Changemaker. Umowę uroczyście podpisali rektor Collegium Civitas, prof. Stanisław Mocek, i country director Fundacji Ashoka, Agata Stafiej-Bartosik.

Podpisanie umowy odbyło się 12.12.2019 r. w siedzibie Collegium Civitas w obecności przedstawicieli obydwu instytucji oraz studentów i pracowników Collegium Civitas. Uroczystości towarzyszyło odsłonięcie pamiątkowej tablicy.

Przyznany certyfikat włącza Collegium Civitas do największej sieci przedsiębiorczych oraz zaangażowanych społecznie uczelni, zrzeszającej ponad 65 jednostek naukowych i edukacyjnych z całego świata.

Rektor Collegium Civitas zwrócił uwagę, że naszą uczelnię i Fundację Ashoka łączy misja tworzenia ekosystemu dla liderów zmian – przestrzeni, w której młodzi ludzie nie tylko zdobywają wiedzę, ale również kształtują swoje postawy prospołeczne i obywatelskie. „Nasza uczelnia od momentu powstania ma wyjątkowy status, ponieważ mimo że jesteśmy uczelnią niepubliczną, działamy na zasadzie non profit i bardzo ważne są dla nas wszelkie inicjatywy służące tworzeniu wielopokoleniowego i międzynarodowego środowiska akademickiego sprzyjającego myśleniu i działaniu. To filozofia bliska działalności instytucji z trzeciego sektora” – powiedział prof. Stanisław Mocek, rektor Collegium Civitas.

Z kolei Agata Stafiej-Bartosik z Fundacji Ashoka podkreśliła, że dzisiejsza uroczystość to z jednej strony zwieńczenie pewnego etapu, ale z drugiej również początek dalszej drogi: „Bardzo się cieszymy, że Collegium Civitas dołącza do sieci uniwersytetów oddanych idei wzmacniania młodzieży jako liderów zmian. Łączy nas wspólna misja i przeświadczenie, że młodych ludzi należy wyposażyć w kompetencje pozwalające im wpływać na pozytywne zmiany w świecie. Wiemy, że wiele osób nie czuje, że może wpływać na rzeczywistość wokół siebie. Taka bezradność jest pożywką dla wszelkiego rodzaju populizmów. Wzmacniając młodych ludzi, możemy temu przeciwdziałać”.

„Pozytywny rezultat procesu certyfikacji pozwolił nam dołączyć do grona uczelni z całego świata zrzeszonych wokół idei #MillionsofChangemakers. Chcemy pokazać naszym studentom możliwości i obszary, dzięki którym mogą wpływać na pozytywne zmiany w świecie, oraz wyposażyć ich w niezbędne kompetencje w tym zakresie, czyli tzw. changemaker skills” – dodała prof. Małgorzata Baran, prorektor ds. rozwoju strategicznego Collegium Civitas, dziękując wszystkim osobom zaangażowanym w trwający ponad rok proces certyfikacji.

Proces akredytacji został sfinansowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. Akredytacje Zagraniczne.

Więcej informacji o Ashoka U i akredytacji Journey to Changemaker na stronie www: http://ashoka-cee.org/poland/