Collegium Civitas w czołówce uczelni nagrodzonych w konkursie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Udostępnij strone

26.08.2015

Miło nam poinformować, że Collegium Civitas znalazło się wśród uczelni nagrodzonych w konkursie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na projekty Partnerstw Strategicznych w ramach programu Erasmus +.

 W tym prestiżowym konkursie złożonych zostało blisko 80 wniosków a nagrodzono jedynie dwanaście, w tym dwa projekty Collegium Civitas.

Celem projektu „Building the Culture of Social Innovation in Higher Education”, który znalazł się na zaszczytnym drugim miejscu listy rankingowej, jest wzmocnienie systemowego podejścia do wspierania innowacji społecznych w uczelniach Środkowej Europy. W ramach projektu realizowane będą badania, szkolenia dla studentów i kadry dydaktycznej oraz seminaria upowszechniające. Projekt realizowany będzie wspólnie z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę”, Uniwersytetem Islandzkim oraz Uniwersystetem Northampton. Patronat nad projektem obejmie Ashoka Poland.

 Projekt „ Widening Interdisciplinary Sustainability Education” realizowany jest we współpracy z partnerami ze Szwecji, Grecji, Portugalii i Czech, i ma na celu stworzenie międzynarodowej  sieci badaczy zajmujących się kreowaniem interdyscyplinarnego  podejścia do zrównoważonego rozwoju oraz programu nauczania dotyczącego wiedzy o kwestiach środowiskowych.

 Konkurs Partnerst Strategicznych to prestiżowa akcja w ramach Programu Erasmus +.  W konkursie oceniana jest nie tylko jakość propozycji projektowej ale również jakość partnerstwa i potencjał w obszarze upowszechnienia produktów. Jesteśmy przekonani, że dzięki projektom wzmocni się jakość oferty dydaktycznej Collegium Civitas oraz jego potencjał innowacyjny i badawczy.