Collegium Civitas polskim partnerem projektu Dialogue About Radicalisation and Equality (DARE)

Udostępnij strone

25.05.2016

Collegium Civitas zostało partnerem projektu DARE (Dialogue About Radicalisation and Equality) finansowanego w ramach programu Horyzont 2020. Działania projektowe w Collegium Civitas będzie koordynował dr Łukasz Jurczyszyn.

Celem projektu DARE jest zbadanie, dlaczego młodzi ludzie poddają się radykalizacji, jak ona przebiega oraz jakie istnieją możliwości skutecznego przeciwdziałania temu zjawisku. Projekt łączy działania badawcze, praktyczne oraz analizę polityk realizowane w trzystopniowym procesie poprzez:

1) krytyczny przegląd obecnej wiedzy, polityk i interwencji dotyczących radykalizacji i anty-radykalizacji;

2) generowanie nowych badań empirycznych dotyczących zetknięcia młodych ludzi z oraz ich odpowiedzi na przekazy i agentów radykalizacji;

3) integrację wyników badań w celu opracowania, przeprowadzenia pilotażu i ewaluacji dwóch zestawów narzędzi edukacyjnych oraz narzędzia ewaluacji programu deradykalizacji, w celu podniesienia efektywności interwencji anty-radykalizacyjnych.

Poprzez skupienie się na radykalizacji islamskiej i antyislamskiej DARE odnosi się zarówno do aspektów  „religijnego fundamentalizmu”, jak i „zbrodni przemocy i nienawiści”  oraz bada, jakie interakcje zachodzą w procesach radykalizacji. Badaniu zostaną poddani młodzi ludzie, którzy tworzą grupę podatną na radykalizację.

Projekt DARE skupia się na analizie społecznych korzeni i długoterminowych skutków radykalizacji. Ma również na celu zaangażowanie młodych ludzi w przeciwdziałanie temu zjawisku. Konsorcjum DARE zrzesza organizacje akademickie i obywatelskie z 9 krajów UE i 4 krajów spoza Unii Europejskiej. Koordynację prac powierzono Uniwersytetowi w Manchesterze.