Collegium Civitas podpisało Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

Udostępnij strone

23.09.2019

Miło nam poinformować, że Collegium Civitas dołączyło do grona sygnatariuszy Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni (DSOU). Deklarację podczas Kongresu Społecznej Odpowiedzialności Nauki – Nauka dla Ciebie w imieniu naszej uczelni podpisała prorektor ds. badań naukowych, dr Katarzyna Iwińska.

 Jak czytamy we wstępie do DSOU: „Szczególna rola uczelni, jako miejsca tworzenia i przekazywania wiedzy o otaczającej nas rzeczywistości, zobowiązuje je do uwzględniania i stosowania zasad społecznej odpowiedzialności we wszystkich obszarach działalności oraz upowszechniania tych zasad wśród interesariuszy”.

Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni zawiera zobowiązania w zakresie m.in. etyki pracy naukowej, wspierania idei odpowiedzialnego rozwoju oraz promocji polityki społecznej odpowiedzialności uczelni. Collegium Civitas realizuje te aspekty misji uczelni nie tylko poprzez kształcenie akademickie studentów, ale także poprzez wielopokoleniową edukację, dzięki której docieramy do różnorodnych grup społecznych z wiedzą pozwalającą na lepsze, bardziej świadome i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Jak donosi PAP, Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni została zainicjowana w 2017 r. i wówczas przystąpiły do niej 23 uczelnie. We wtorek 17 września b.r., podczas drugiego dnia Kongresu Społecznej Odpowiedzialności Nauki w Krakowie, dokument sygnowało 58 kolejnych uczelni, wśród których znalazło się Collegium Civitas.

Z pełnym tekstem DSOU można zapoznać się tutaj: Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.