Collegium Civitas, otrzymało grant na realizację projektu w ramach działania „Projekty Społeczeństwa Obywatelskiego” programu „Europa dla Obywateli”

Udostępnij strone

26.08.2015

Mamy przyjemność poinformować, że Collegium Civitas, otrzymało grant na realizację projektu w ramach działania „Projekty Społeczeństwa Obywatelskiego” programu „Europa dla Obywateli”.

Celem projektu pod nazwą: E.U.R.O.P.E. – European Union Rapprochement for Offenders and Pupils Education jest wzmocnienie europejskiej identyfikacji więźniów i młodzieży ze środowisk zagrożonych przestępczością i marginalizacją oraz zwiększenie ich zaangażowania obywatelskiego w kwestie społeczne. Zostanie to osiągnięte poprzez szkolenia i warsztaty kreatywne dla ww. grupy oraz poprzez seminaria upowszechniające skierowane do organizacji trzeciego sektora oraz administracji odpowiedzialnej za więziennictwo (Służba Więzienna) i kształcenie młodzieży ze środowisk zagrożonych przestępczością.

W odpowiedzi na konkurs, organizacje społeczeństwa obywatelskiego z całej Europy nadesłały blisko 430 aplikacji. Nagrodzono niespełna trzydzieści z nich, wśród nich projekt Collegium Civitas, które jako jedyny podmiot z Polski występować będzie w roli Lidera.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z organizacjami z Polski (Fundacja „Sławek”), Węgier oraz Litwy.

Projekt wzmocni kapitał społeczny Collegium Civitas poprzez działania na rzecz grup defaworyzowanych oraz dzięki nawiązaniu trwałych relacji ze środowiskiem organizacji społecznych wspierających więźniów i „trudną młodzież”.