Collegium Civitas liderem jakości kształcenia

Udostępnij strone

18.03.2020

Collegium Civitas otrzymało certyfikat „Lidera jakości kształcenia”, przyznany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Programy studiów: Marketing internetowy i e-commerce oraz Neuromanagement zostały wyróżnione jako „Studia z przyszłością” – dopasowane do potrzeb rynku pracy i oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego.

Podczas gali V edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z przyszłością” Collegium Civitas otrzymało certyfikat nadzwyczajny „Lider jakości kształcenia”. Certyfikat przyznała Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, organizator Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z przyszłością”. Program specjalności Marketing internetowy i e-commerce (studia dualne) oraz studiów podyplomowych na kierunku Neuromanagement zostały docenione przez Komisję przede wszystkim za dopasowanie do potrzeb rynku pracy i oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni. Specjalność Marketing internetowy i e-commerce uzyskała maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia.

Wręczenie nagród w V edycji konkursu odbyło się podczas uroczystej gali w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie 10 marca 2020 r. Uczestniczyli w niej rektorzy, dziekani, dyrektorzy instytutów i kierownicy katedr reprezentujący kilkadziesiąt instytucji akademickich, zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Collegium Civitas reprezentowała prof. Małgorzata Baran, prorektor ds. rozwoju strategicznego. Na Gali obecna była również Ewa Opach, dyrektor ds. edukacji i certyfikacji IAB, partnera biznesowego nagrodzonych studiów dualnych na specjalności Marketing internetowy i e-commerce.

Pełna fotorelacja z Gali dostępna jest na stronie programu: http://www.studiazprzyszloscia.pl/strona-97

 

Certyfikat i znak jakości „Studia z przyszłością”

Konkurs „Studia z Przyszłością” służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych programów studiów na polskich uczelniach. Certyfikatem wyróżniane są kierunki i specjalności realizowane według nowoczesnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy.

 O przyznaniu wyróżnień decyduje Komisja złożona z wybitnych naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym, pracujących m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Śląskim i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W Komisji zasiadają również przedstawiciele środowiska gospodarczego i organizacji pozarządowych zajmujących się jakością kształcenia.

 

Nagrodzone programy – Marketing internetowy i e-commerce

Marketing internetowy i e-commerce to praktyczne studia przyszłości wychodzące naprzeciw oczekiwaniom dynamicznie zmieniającego się sektora branży internetowej.

Program specjalności został opracowany i będzie realizowany we współpracy z ekspertami ze Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska w formule tzw. studiów dualnych, czyli kształcenia przemiennego opartego na 3 filarach:

  • zajęciach akademickich w siedzibie Collegium Civitas
  • zajęciach praktycznych w siedzibie IAB Polska
  • zajęciach w postaci staży u poszczególnych pracodawców.

Partnerami staży dla studentów Collegium Civitas są największe agencje kreatywne i domy mediowe: Leo Burnett, Liquid Tread, Performics, Publicis, Saatchi & Saatchi, Spark, Starcom, Zenith.

Z programem i zasadami przyjęć można zapoznać się na stronie specjalności Marketing internetowy i e-commerce. (https://www.civitas.edu.pl/pl/oferta-edukacyjna/marketing-internetowy-i-e-commerce-i-st-st).

 

Nagrodzone programy – Neuromanagement

Studia podyplomowe na kierunku Neuromanagement stanowią nowatorską odpowiedź na rosnące potrzeby wsparcia rozwojowego menedżerów, opartego na danych naukowych (evidence-based approach).

Celem studiów jest doskonalenie indywidualnego potencjału managera każdego szczebla na podstawie najnowszej wiedzy z dziedziny neuronauki. Kierunek przygotowuje profesjonalnych liderów, znających arkana mózgu, będącego generatorem każdej ludzkiej decyzji – to w sposób bezpośredni przekłada się na skuteczniejsze zarządzanie zespołami i własnym potencjałem.

Zapraszamy do wysłuchania, co o idei studiów z zakresu neuromanagmentu mówią dr Monika Kłos, kierownik studiów podyplomowych Neuromanagement, i dr Adam Zemełka, wykładowca na studiach Neuromanagement:

https://www.youtube.com/watch?v=Hxaxcs85gLw

W ramach studiów słuchacze otrzymują też szkolenie z licencjonowanego narzędzia Structogram® o wartości rynkowej 5.000 zł! Structogram® to nazwa systemu treningowego, który umożliwia prowadzenie życia i biznesu zgodnie ze swoją naturą, bazując na tym, co postrzegamy jako autentyczne.

Z programem i zasadami przyjęć można zapoznać się na stronie kierunku Neuromanagement. (https://www.civitas.edu.pl/pl/oferta-edukacyjna/neuromanagement-podyplomowe)