Collegium Civitas w gronie ECAS

Udostępnij strone

07.03.2018

Collegium Civitas dołączyło do grona organizacji członkowskich w ramach  European Citizen Action Service.


W dniu 7 marca br. Collegium Civitas dołączyło do grona organizacji członkowskich w ramach  European Citizen Action Service. Tym samym, ECAS i uczelnia zacieśniają współpracę prowadzoną w ramach projektu You Vote UE.

Wspólnota Civil Society Europe rozpoczęła działalność w 2014 r., aby łączyć organizacje działające na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, inicjować nowe przedsięwzięcia i wspólnie realizować projekty na rzecz wartości takich jak równość, solidarność, zaangażowanie i demokracja.

W ramach współpracy, instytucje i organizacje działające w ramach Civil Society Europe dzielą się wiedzą i doświadczeniem, angażują w kampanie i inne formy działań kolektywnych, wzmacniają kapitał społeczny łącząc ludzi z różnych środowisk i kręgów kulturowych.
Obecnie w ramach ECAS  działa 30 organizacji z Islandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Danii, Holandii, Belgii, Francji, Niemiec, Szwecji, Estonii, Łotwy, Czech, Szwajcarii, Słowenii, Albanii, Macedonii, Bułgarii, Grecji i Hiszpanii.