Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi – pierwsze spotkanie

Udostępnij strone

23.01.2017

Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi zainaugurowało 12 stycznia br. w siedzibie Collegium Civitas, cykl seminariów poświęconych ryzykom w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych, samorządowych oraz administracji publicznej.

Intencją pierwszego spotkania  zatytułowanego RYZYKA W FUNKCJONOWANIU PODMIOTU GOSPODARCZEGO – (NIE) BEZPIECZNA PRZESYŁKA, była wymiana informacji i poglądów na temat konsekwencji wynikających z  Rozporządzenia PRM nr 1101 do Ustawy o działaniach antyterrorystycznych.
Zostały m. in. omówione metody doskonalenia  działania systemów bezpieczeństwa, a także wypracowania modeli współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi, a przedstawicielami służb państwowych i samorządowych, w celu skutecznego wdrożenia obowiązków wynikających z Rozporządzenia.

Fotorelacja: