Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w regionie MENA

Udostępnij strone

17.10.2017

W dniu 17 października 2017 r. Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi CC oraz Fundacja El Karama zorganizowały VII  Międzynarodową Konferencję Naukową:

 „Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w regionie MENA”.

Celem konferencji było przedstawienie wyników badań naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń dotyczących współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa. Prelegenci i uczestnicy zmierzyli się z problemami skupiającymi się wokół bezpieczeństwa kulturowego poprzez analizę przyczyn, struktur i wyzwań wynikających ze współczesnych konfliktów zbrojnych oraz związanego z nimi bezpieczeństwa kulturowego. Podjęli się również identyfikacji problematyki kryzysu migracyjnego, głównie w kontekście szeroko rozumianych zagrożeń bezpieczeństwa.

Ważnym elementem spotkania była także analiza problematyki „radykalizacji i deradykalizacji” oraz współpracy środowisk cywilnych  i mundurowych. Obecni na konferencji zastanawiali się nad wpływem i dalszą ewolucją zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa w badanym regionie MENA.