Aplikuj na studia w ramach Międzynarodowych Programów Kształcenia i zaoszczędź nawet do 1800 PLN

Udostępnij strone

17.07.2017

W Collegium Civitas trwa rekrutacja na studia dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Kandydaci mogą wybierać spośród 3 specjalności prowadzonych w języku angielskim: Central and Eastern European Studies (studia 1 stopnia w obszarze stosunków międzynarodowych), User Experience Design (studia 1 stopnia w dziedzinie zarządzania) oraz Criminal Justice (studia 2 stopnia w dziedzinie socjologii). „Pomysł na studia powstał w oparciu o analizy obecnych programów proponowanych przez światowe uniwersytety, a także rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z wybranych dziedzin. Zaletą oferty Collegium Civitas jest międzynarodowy charakter kształcenia – studenci korzystają z webinariów czy indywidulanych konsultacji zagranicznych wykładowców, a także konkurencyjne czesne, nawet do 30% tańsze w porównaniu ze studiami w standardowej ofercie” – mówi dr Małgorzata Baran, ekspert ds. zarządzania strategicznego w Collegium Civitas.

Dlaczego warto wybrać studia w ramach Międzynarodowych Programów Kształcenia?

 • Konkurencyjne czesne w porównaniu ze studiami w standardowej ofercie
  nawet do 30%* tańsze, studia są współfinansowane ze środków UE
 • Stypendium dofinansowujące koszty utrzymania w Polsce 660 PLN miesięcznie w okresie nauki**; uczestnicy projektu pochodzący spoza Polski mogą liczyć na wsparcie w postaci dofinansowania do kosztów utrzymania w Polsce
 • Międzynarodowy charakter studiów: zajęcia w formie webinariów, konsultacji i wykładów otwartych prowadzą zagraniczni wykładowcy
 • Studenci angażujący się w działania na rzecz otoczenia mogą korzystać ze stypendiów socjalnych oraz naukowych
 • Rozbudowany program adaptacyjny dla studentów spoza Warszawy oraz cudzoziemców (nauka języka polskiego, zajęcia kulturalne, wycieczki)
 • Szkoły Letnie (integracja i przygotowanie do pracy w grupie przez okres studiów oraz merytoryczne wprowadzenie w obszar studiów)
 • Nabywanie doświadczenia zawodowego w trakcie nauki
 • Seminaria z pracodawcami – dedykowane głównie cudzoziemcom
 • Nieodpłatne szkolenia i doradztwo zawodowe realizowane przez Centrum Karier CC
 • Nieodpłatne seminaria informacyjne dla cudzoziemców z zakresu praw i obowiązków cudzoziemców podczas pobytu w Polsce

*w zależności od wybranej specjalności/kierunku
** stypendium dla studentów cudzoziemców wypłacane jest w okresie pobierania nauki z wyłączeniem okresu przerwy wakacyjnej

Collegium Civitas to nowoczesna Uczelnia o ugruntowanej pozycji na rynku edukacyjnym. Wysoką jakość kształcenia na wszystkich kierunkach studiów potwierdzają pozytywne oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz wysokie noty w rankingach „Perspektywy”, „Wprost”, „Uczelnia Liderów”. Zapisz się na studia w Collegium Civitas! Tylko u nas spotkasz wykładowców z pierwszych stron gazet, zbudujesz wyjątkową relację Mistrz-Uczeń, a wszystko to w międzynarodowej atmosferze i komfortowym warunkach, w centrum Warszawy (Pałac Kultury i Nauki)!

Rekrutacja trwa! Sprawdź szczegóły: civitas.edu.pl