Apel Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Udostępnij strone

13.05.2016

10 maja w Warszawie Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich podpisało apel o przeciwstawieniu się wszelkim formom ksenofobii i wszelkim przejawom rasizmu wymierzonym przeciw przybyszom z innych państw. W imieniu uczelni niepublicznych i Rektora Collegium Civitas prof. Stanisława Mocka apel podpisał Rektor prof. dr hab. Witold T. Bielecki.

Polskie Uczelnie są przyjazne studentom ze wszystkich krajów, którzy chcą studiować w Polsce, a także prowadzą intensywną współpracę naukową i dydaktyczną w wymiarze międzynarodowym. Każdego roku zapraszają studentów i wykładowców z zagranicy. Troską rektorów jest, by goście naszych uczelni czuli się u nas bezpiecznie i dobrze, a nasz kraj był postrzegany jako miejsce otwarte i atrakcyjne dla młodych ludzi z całego świata. Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego i nauki jest niezbędnym warunkiem rozwoju Polski. W erze globalnego biznesu, którego osią jest internet umiejętność komunikacji z osobami z różnych kultur staje się kluczową kompetencją, której od studentów oczekują pracodawcy. Również studenci, którzy uruchamiają własne firmy muszę umieć odnajdywać się w wielokulturowych środowiskach.

Collegium Civitas jako pierwsze uczelnia w Polsce uruchomiła nauczanie w języku angielskim i od wielu lat jest jedną z najbardziej umiędzynarodowionych uczelni w Polsce. Collegium Civitas kształci dyplomatów, menedżerów przygotowanych do pracy w globalnym biznesie i liderów społeczności. Dialog i poszanowanie różnic jest jedną z najważniejszych dla nas wartości, o których rozmawiamy ze studentami podczas całego ich kształcenia na naszej uczelni.

Apel Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich – do pobrania

 

KRASP