Akademia Liderek Biznesu

Udostępnij strone

25.09.2017

Collegium Civitas objęło patronat honorowy nad projektem „Akademia Liderek Biznesu” Fundacji im. Lesława A. Pagi.

„Akademia Liderek Biznesu” jest odpowiedzią na potrzeby, które podkreśla wiele przeprowadzonych badań, mówiących o tym, że kobiety na swojej drodze do kariery napotykają na liczne bariery. Poprzez wiele lat realizacji przez Fundację różnego rodzaju projektów edukacyjnych zauważono, że istnieją dysproporcje między możliwościami rozwoju kobiet i mężczyzn. Nowy projekt ma za zadanie reagować na i niwelować te dysproporcje.

Fundacja od 14 lat realizuje projekty szkoleniowo-edukacyjne dla studentów oraz absolwentów uczelni wyższych, a także dla uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Stypendyści Fundacji mają niepowtarzalną okazję uczyć się od najlepszych ekspertów oraz zdobywać praktyczne doświadczenie w firmach partnerskich w czasie płatnych staży, które często owocują ofertą stałej pracy. Obecnie Fundacja zrzesza około 2000 alumnów, którzy wspierają się wzajemnie prywatnie i zawodowo.

„Akademia Liderek Biznesu” to program edukacyjno-mentoringowy, którego celem jest edukacja młodych kobiet, studentek aspirujących do pełnienia kluczowych ról w organizacjach. Celem Liderek Biznesu jest rozwój przedsiębiorczości, zarządzanie karierą, rozwój w grupach mentee z uznanym mentorem, wizerunek biznesowy, wyrównanie proporcji w budowaniu kariery oraz poszerzanie wiedzy, umiejętności i postaw z zakresu: organizacji pracy, zarządzania zespołem, pracy ze stresem czy budowania marki osobistej.

Projekt składa się z warsztatów weekendowych, programu mentoringowego, wieczornych spotkań z liderkami biznesu i życia społeczno-gospodarczego oraz długoterminowych stażach w firmach partnerskich. Program skierowany jest do studentek ostatnich lat studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich na kierunkach:

  • biotechnologia, badania kliniczne, technologia żywności,
  • IT, robotyka,
  • medycyna, farmacja,
  • elektronika, inżynieria budowlana, automatyka,
  • finanse, ekonomia, księgowość, bankowość, marketing,
  • prawo i administracja

Dodatkowo projekt ma za zadanie kształcenie kobiet i mężczyzn w zakresie różnic płci i tego, jak korzystać z tego potencjału we współpracy na płaszczyźnie zawodowej. Projekt będzie odbywać się od listopada do czerwca przyszłego roku.

Patronaty honorowy nad projektem objęli  JM Rektor SGH w Warszawie oraz Collegium Civitas.

Partnerem strategicznym „Akademii Liderek Biznesu” została spółka McKinsey & Company. Pozostałymi partnerami są Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Grupa Capital Park, a wiele firm dołączy do ich grona już wkrótce. Natomiast partnerem merytorycznym projektu jest Akademia Marki z Klasą.

Patronem medialnym projektu został już portal edukacyjny „Perspektywy”.

Szkolenia, zajęcia i debaty, wraz z uroczystym podsumowaniem odbywają się w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Więcej informacji na: http://paga.org.pl/alb oraz na fb: https://www.facebook.com/ProjektAkademiaLiderekBiznesu

 

akademia liderek biznesu plakat