10 LAT CENTRUM BADAŃ NAD TERRORYZMEM Collegium Civitas

Udostępnij strone

18.06.2015

„TERRORYZM WCZORAJ I DZIŚ.
10 LAT CENTRUM BADAŃ NAD TERRORYZMEM CC”

Konferencja odbędzie się w dniu 26 czerwca 2015 r.
w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie

W czerwcu 2015 r. Centrum Badań nad Terroryzmem – instytut badawczy funkcjonujący w ramach
niepublicznej uczelni wyższej Collegium Civitas – skończy 10 lat. Z tej okazji serdecznie zapraszamy na
konferencję podsumowującą ostatnią dekadę walki z terroryzmem międzynarodowym – oraz
dekadę aktywności Centrum, związaną z prowadzeniem badań nad terroryzmem zarówno pod
kątem istoty takich zagrożeń, jak i metod ich zwalczania i przeciwdziałania im.

PROGRAM KONFERENCJI:
09:45 – 10:00 rejestracja uczestników
10:00 – 10:10 powitania
10:10 – 10:30 wykład wprowadzający
„Rola think-tanków w walce z terroryzmem na przykładzie Centrum Badań nad
Terroryzmem Collegium Civitas”
Paulina Piasecka, Zastępca Dyrektora CBnT CC
10:30 – 11:00 wykład rocznicowy
„Ewolucja międzynarodowych wyzwań i zagrożeń: od międzynarodowego terroryzmu
do konfliktu hybrydowego”
dr hab. Tomasz Aleksandrowicz, Przewodniczący Rady Programowej CBnT CC
11:00 – 11:20 prezentacja „10 lat Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas:
podsumowanie działalności i perspektywy na przyszłość”
Grzegorz Cieślak, ekspert CBnT CC
11:20 – 12:30 panel dyskusyjny „Przyszłość międzynarodowego terroryzmu i jego zwalczania”
uczestnicy: Marek Dukaczewski, dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, dr Krzysztof
Liedel, dr Witold Sokała
moderator: Grzegorz Cieślak
12:30 – 12:45 podsumowanie konferencji i pamiątkowe zdjęcie

ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ MIEJSCA KONFERENCJI PROSIMY O IMIENNE POTWIERDZENIE UDZIAŁU DO DNIA 20 CZERWCA 2015 r.: cbnt@civitas.edu.pl

CBnT