Aktualności

Współpraca z Stetson University

Współpraca z Stetson University

Collegium Civitas i Stetson University podpisały Memorandum of Understanding dotyczące współpracy naukowej i badawczej. Wspólne działania będą realizowane w zakresie wymiany studentów i wykładowców, projektów badawczych, konferencji naukowych i sympozjów.
Indonezyjski National Resilience Institute w Collegium Civitas

Indonezyjski National Resilience Institute w Collegium Civitas

8 sierpnia Collegium Civitas odwiedził zespół ekspertów z National Resilience Institute w Indonezji. Goście spotkali się z ekspertami z Centrum Badań nad Terroryzmem CC i omówili wyzwania bezpieczeństwa stojące przed Polską, Indonezją i dzisiejszym zglobalizowanym światem.
Umiędzynarodowienie uniwersytetów w Kazachstanie

Umiędzynarodowienie uniwersytetów w Kazachstanie

W pierwszych dniach sierpnia Collegium Civitas odwiedziło 10 przedstawicieli instytucji edukacyjnych z Kazachstanu, którzy wcześniej uczestniczyli w szkoleniu „Rola internacjonalizacji w zarządzaniu instytucjami szkolnictwa wyższego w Kazachstanie” zorganizowanym przez naszą uczelnię.
Zdobądź kompetencje coacha dietetyka!

Zdobądź kompetencje coacha dietetyka!

Zmieniając nawyki żywieniowe, można zminimalizować́ ryzyka chorób cywilizacyjnych do minimum. Studia Coaching dietetyczny stanowią odpowiedź na współczesne problemy związane z otyłością – dostarczają niezbędnych umiejętności w zakresie wspierania pacjenta w procesie dochodzenia do zdrowia.
Amerykanie w Warszawie: Szkoła Letnia w Collegium Civitas

Amerykanie w Warszawie: Szkoła Letnia w Collegium Civitas

W Collegium Civitas dobiegają końca zajęcia w ramach Szkół Letnich dla amerykańskich studentów. Od maja br. odwiedziło nas ponad 60 uczestników z USA, którzy biorą udział w kursach na temat bezpieczeństwa, cyberprzestępczości, historii oraz różnorodności kulturowej.
Sukcesy we współpracy z Centrum Edukacji Polskiej w Kijowie

Sukcesy we współpracy z Centrum Edukacji Polskiej w Kijowie

W dniach 10-11 lipca Collegium Civitas odwiedziło 50 przedstawicieli instytucji akademickich z Ukrainy. Ukraińscy koledzy wzięli udział w szkoleniu „Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego” zorganizowanym przez naszą uczelnię.
Współpraca z Indonezją

Współpraca z Indonezją

5 lipca Collegium Civitas i Politeknik Negeri Malang w Indonezji podpisały Memorandum of Understanding otwierające drogę do współpracy pomiędzy obiema uczelniami. Polsko-indonezyjską inicjatywę z zadowoleniem przyjęła Ambasada Indonezji w Warszawie.
Dziennikarstwo i nowe media w Collegium Civitas

Dziennikarstwo i nowe media w Collegium Civitas

Jakość dziennikarstwa to najważniejsze wyzwanie dla przyszłości mediów. Zależy od niego nie tylko zawodowy sukces każdego naszego absolwenta, ale też przyszłość naszego społeczeństwa i państwa.
Stypendium OBWE dla dr Anny Matczak

Stypendium OBWE dla dr Anny Matczak

Dr Anna Matczak została uhonorowana stypendium OBWE i wzięła udział w międzynarodowej konferencji Europejskiego Forum na rzecz Sprawiedliwości Naprawczej, która odbyła się w Tiranie w Albanii w dniach 14-16 czerwca 2018 r.
Nowe perspektywy wymiany międzyuczelnianej

Nowe perspektywy wymiany międzyuczelnianej

Podczas rozmów z przedstawicielami kaukaskich szkół wyższych omówiono programy wymiany oraz perspektywy poszerzenia zakresu współpracy na przyszłość.