TULISOW Jerzy, dr hab.

Udostępnij strone

Archeolog i orientalista, pracownik Wydziału Orientalistycznego UW, gdzie wykłada historię Azji Środkowej i gramatykę mongolską oraz mandżurską. Wydał sześć książek (w tym podręcznik do jęz. mandżurskiego), liczne artykuły i przekłady z mongolskiego, tureckiego i różnych języków tunguskich. Brał udział w licznych ekspedycjach, w tym udział w ekspedycji „Jedwabny Szlak” pod egidą UNESCO.