TROSZYŃSKI Marek, dr

Udostępnij strone

Specjalności dla mediów: internauci i internet, mowa nienawiści, społeczności lokalne, organizacje pozarządowe

Socjolog, absolwent historii i socjologii na UAM w Poznaniu, dyrektor Obserwatorium Cywilizacji Cyfrowej Collegium Civitas. Prezes Fundacji Wiedza Lokalna, która realizuje badania społeczne dla wspólnot lokalnych i organizacji pozarządowych.  Członek Rady Konsultacyjnej przy Radzie ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji.

Jako socjolog zajmuje się opisywaniem społecznych konsekwencji cyfryzacji kultury oraz wykorzystaniem metod automatycznej analizy języka naturalnego (natural language processing) w socjologicznych badaniach nad dyskursem. (ostatnie publikacje: Mowa nienawiści. w stronę standard badawczego, w: Nowe media: dylematy – zagrożenia – szanse, red. J. Skrzypczak, Opole 2014; Kultura instytucjonalna w sieci. Treści i odbiorcy, Warszawa 2014 – współautor). Żeglarz, najczęściej arktyczny.