TOLAK Łukasz, dr

Udostępnij strone

Absolwent Wydziału Prawa I Administracji UW. Ekspert ds. bezpieczeństwa międzynarodowego, adiunkt w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Zrównoważonego Rozwoju Collegium Civitas. Koordynator Zespołu ds. badań nad proliferacją broni masowego rażenia Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas. Autor tekstów naukowych i publicystycznych z zakresu bezpieczeństwa, proliferacji broni masowego rażenia, bezpieczeństwa energetycznego i energetyki jądrowej. Najważniejsze publikacje: „The Kaliningrad nuclear power plant project and its regional ramifications” (II-ga nagroda w konkursie PGE – EJ1 za publikacje dot. energetyki jądrowej w kategorii nauk społecznych i humanistycznych)  „Energetyka jądrowa – stan obecny i perspektywy”, „Problematyka proliferacji broni jądrowej i bezpieczeństwa jądrowego– przełom czy jedynie protokół rozbieżności? ” Hobby: historia wczesnego średniowiecza, jogging, wino.