TOCZYSKI Piotr, dr

Udostępnij strone

Specjalności dla mediów: badania Internetu, innowacja, przedsiębiorczość, nowe technologie, smartfony, aplikacje

Socjolog, badacz i praktyk komunikacji masowej. Od 2012 główny specjalista w Laboratorium Interaktywnych Technologii OPI, od 2013 adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii APS; wcześniej wydawca i analityk rynku w firmach z branży internetowej i medialnej. Inicjator i kierownik polskiej edycji World Internet Project (2010-2012) oraz innych badań nad czytelnictwem i konsumpcją treści mediów w Polsce. Autor 30 publikacji – w tym raportów, artykułów i książki „Jak mit jednoczy Europę?” – o wyobrażeniach zbiorowych, mediach tradycyjnych i cyfrowych, trafności narracji i symboli w komunikacji. W wolnym czasie animator i coach pomagający ludziom skutecznie działać w grupach i poza nimi.