SZPOCIŃSKI Andrzej, prof. zw. dr hab.

Udostępnij strone

Specjalności dla mediów: socjologia kultury i mediów, świadomość historyczna, starość a społeczeństwo

Socjolog, Specjalizacja socjologia kultury, kultura historyczna (pamięć społeczna). Instytut Studiów Politycznych PAN, Collegium Civitas. W okresie od 1995 do 1997 r. ekspert ds. programowych w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Adiunkt w Instytucie Kultury w latach 1982-1991. Zainteresowania badawcze: socjologia kultury i mediów i świadomość historyczna. Autor i redaktor kilkudziesięciu artykułów naukowych, a także książek. Autor książek: Kultura artystyczna a kompetencje kulturowe (Warszawa 1981, wspólnie z Teresą Kostyrko), Inni wśród swoich. Kultury artystyczne innych narodów w kulturze Polaków (Warszawa 1999) i Przeszłość jako przedmiot przekazu(Warszawa 2006, wspólnie z Piotrem Kwiatkowskim). Redaktor naukowy: Lokalny, narodowy, ponadnarodowy. Wymiary świata kreowanego przez media (Warszawa 2002), Różnorodność procesów zmian: transformacja niejedno ma imię (Warszawa 2004), Wobec przeszłości: pamięć przeszłości jako element kultury współczesnej (Warszawa 2005). Ostatnio opublikował Pamięć zbiorowa jako czynnik integracji i źródło konfliktów (red., Warszawa 2008). Kierownik naukowy serii wydawniczej „Społeczeństwo polskie wobec przeszłości”.