ŚWIERGIEL Artur Hugo, prof. dr. hab. inż.

Udostępnij strone

Biolog, neurofizjolog, prof. zw. na Wydz. Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Pracowni Fizjologii Behawioru i Stresu. Absolwent SGGW (zootechnika), doktorat w zakresie biologii stosowanej (behawior i fizjologia) Uniwersytetu w Cambridge. Specjalista w zakresie farmakologii behawioralnej oraz dobrostanu zwierząt. Członek Warszawskiego Towarzystwa Naukowego oraz szeregu polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych. Pracownik, m.in., Uniwersytetu w Lyonie (Szkoła Medycyny), University of Wisconsin – Madison (Psychologia i Psychiatria), Uniw. Stanowego Luizjany (Szkoła Medycyny -Farmakologia), Inst. Gentyki i Hodowli Zwierzat PAN (Zakład Zachowania się Zwierząt). Autor i recenzent wielu prac naukowych w zakresie biologii zachowania się zwierząt i ludzi.