Samorząd

Udostępnij strone

Lubisz przygody i wyzwania, chcesz mieć możliwość rozwijania swoich pasji, wykazania się kreatywnością? Zależy Ci na zdobyciu cennego doświadczenia przydatnego w przyszłej pracy zawodowej? Dołącz do członków Samorządu Studenckiego, którzy reprezentują interesy społeczności akademickiej wśród Władz Uczelni, a także współpracują z innymi Uczelniami w celu uatrakcyjnienia życia studenckiego. Zarząd Samorządu Studenckiego Collegium Civitas działa zgodnie z Regulaminem Studiów oraz Regulaminem Samorządu Studentów CC.

Samorząd to podstawowe forum aktywności społecznej na uczelni. Działa w Porozumieniu Uczelni Warszawskich, aktywnie uczestniczy w organizacji warszawskich Juwenaliów i Ursynaliów, reprezentuje Collegium Civitas w Parlamencie Studentów RP.

Studenci należący do Samorządu dbają o prawa studentów i czuwają nad wypełnianiem przez nich obowiązków wynikających ze statusu studenta, udzielają studentom informacji na temat życia uczelni, organizują różnego rodzaju imprezy, konkursy i konferencje.

Zarząd
Przewodniczący – Tomasz Orłowski
Zastępca Przewodniczącego – Maria Jakubik
Skarbnik – Grzegorz Skorupski
Sekretarz – Sara Szymiec
Pełnomocnik ds. studentów zagranicznych – Mo Du Thi

Zapraszamy wszystkich do czynnego udziału w życiu studenckim Collegium Civitas.
Liczymy na waszą współpracę!

 

https://www.facebook.com/ZSSCC

Kontakt
Samorząd Studencki CC
Pałac Kultury i Nauki, CC, pokój 724

Kontakt: samorzad@civitas.edu.pl

Partnerzy:

xoxo logo