Formy wsparcia

Udostępnij strone

Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością (przyznawane na rok akademicki). O stypendium może starać się każdy student z tytułu niepełnosprawności.

O stypendium może się starać każdy student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Dokumenty, jakie należy złożyć w przypadku ubiegania się o stypendium:

 • wniosek (druk dostępny na Wirtualnej Uczelni);
 • ksero dowodu osobistego z aktualnym adresem zameldowania;
 • orzeczenie właściwego organu o niepełnosprawności studenta;
 • oświadczenie o nie ubieganiu się o stypendium na żadnej innej uczelni (druk dostępny na Wirtualnej Uczelni).

Finansowanie studiów w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Osoba posiadająca udokumentowanie potwierdzenie o niepełnosprawności, może skorzystać z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach projektu Aktywny Samorząd (Moduł II) i studiować bezpłatnie.

Gdzie składać wnioski?

Rozpatrywaniem wniosków zajmują się samorządy powiatowe – należy zgłosić się do odpowiedniej jednostki zgodnej z miejscem zamieszkania, by dowiedzieć się więcej na temat obowiązujących terminów składania wniosków.

Osoby zamieszkałe w Warszawie powinny zgłosić się do Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie: http://www.wcpr.pl/.

Druki do pobrania: http://www.wcpr.pl/osoby-niepelnosprawne/aktywny-samorzad/.

Termin otrzymania dofinansowania:

Drodzy studenci, informujemy, że zgodnie z praktyką PFRON, zwrot środków z tytułu refundacji czesnego następuje po terminie wymaganej płatności za studia w Collegium Civitas. Istnieje możliwość uregulowania czesnego w terminie późniejszym – w celu przesunięcia terminu płatności za studia, należy skierować podanie do Rektora Collegium Civitas prof. Stanisława Mocka i złożyć je w Rektoracie. Wniosek dostępny jest na stronach Wirtualnej Uczelni.

Możliwość skorzystania z  profesjonalnego sprzętu

Osoby niewidome/niedowidzące mają możliwość skorzystania z profesjonalnego oprogramowania.

 • Licencja Windows-Eyes program udźwiękowiający dla niedowidzących
 • Oprogramowanie OCR do konwersji skanowanych obrazów na tekst
 • Monitor brajlowski dla niewidomych
 • Klawiatura brajlowska dla niewidomych

Dostęp do Biblioteki Cyfrowej ABC

Wszyscy studenci posiadający ważne orzeczenie o niepełnosprawności mogą skorzystać z książek, czasopism, materiałów dydaktycznych zgromadzonych w Akademickiej Bibliotece Cyfrowej. Zasoby znajdujące się w serwisie są dostosowane do potrzeb osób niewidomych (dostępne w formacie audio lub formatach txt, rtf, html i doc), a zatem mogą być odtwarzane przez programy odczytujące tekst.

Wsparcie psychologiczne

Osoby zainteresowane spotkaniem ze specjalistą, proszone są o kontakt z Dominiką Markowską: dominika.markowska@civitas.edu.pl

Doradztwo zawodowe

Centrum Karier Collegium Civitas współpracuje z profesjonalnymi doradcami zawodowymi, którzy doradzają studentom, jak pokierować ścieżką kariery. Zapisy mailowe: dominika.markowska@civitas.edu.pl

Wirtualna uczelnia / wsparcie w uzyskaniu materiałów z wykładów

Dostęp użytecznych informacji zgromadzonych w Wirtualnej Uczelni Collegium Civitas (kalendarz akademicki, dokumenty organizacyjne, podania, wybrane materiały dydaktyczne). Dodatkowo oferujemy wsparcie w uzyskaniu notatek z wykładów.

Możliwość ustalenia indywidualnego planu zajęć / zaliczenia przedmiotu na odrębnych zasadach

Po uzyskaniu odpowiedniej zgody od Prorektora ds. studenckich, osoba z niepełnosprawnością ma prawo do dostosowania sposobu wypełniania swoich obowiązków studenckich do zachowanych sprawności psychofizycznych. Prosimy o składanie zapytań w tej sprawie na 14 dni przed rozpoczęciem semestru.

Możliwość ubiegania się o dofinansowanie kosztów parkingu na terenie PKiN oraz dofinansowanie transportu

Pałac Kultury i Nauki dysponuje miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnościami. Parking jest odpłatny, ale istnieje możliwość uzyskania dofinansowania, zarówno kosztów parkingu jak i dojazdu na zajęcia, przede wszystkim dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Osoby, które chciałyby uzyskać wsparcie proszone są o kontakt z Pełnomocnikiem ds. osób niepełnosprawnych. Każde zapytanie będzie rozpatrywane indywidualnie.

Informacje dodatkowe

Oprócz tego, w ramach studiów, studenci Collegium Civitas mają szansę:

 • wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach i warsztatach związanych z rozwojem osobistym i rynkiem pracy;
 • uczestniczyć targach pracy i spotkaniach z pracodawcami;
 • uzyskać pomoc w założeniu własnej firmy.

Przydatne strony:

http://www.pfron.org.pl – informacje na temat możliwych form wsparcia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

http://niepelnosprawnik.eu – Collegium Civitas uzyskało pozytywną opinię po audycie i uznana została za Uczelnię przyjazną osobom niepełnosprawnym.

Wszystkie osoby, które chciałyby skorzystać ze wsparcia proszone są o kontakt z Damianem Teodorczakiem (tel. 22 656 71 76; e-mail: damian.teodorczak@civitas.edu.pl)