O Centrum Karier

Udostępnij strone

Centrum Karier Collegium Civitas istnieje od stycznia 2003 roku i ma za zadanie ułatwić studentom poruszanie się po rynku pracy i zachęcić do zdobywania doświadczenia zawodowego. Pragnie skutecznie wpływać na postawę studentów i motywować do pełniejszego wykorzystania ich umiejętności. Pomaga budować indywidualne strategie rozwoju kariery od pierwszego roku nauki i po zakończeniu studiów, kierując się tym, że każdy z nas jest inny i ma różne potrzeby.

Celem Centrum Karier jest wspieranie studentów oraz absolwentów Collegium Civitas w zdobywaniu praktyki zawodowej w trakcie trwania studiów, w przygotowaniu się do wejścia na rynek pracy oraz w aktywnym poszukiwaniu zatrudnienia po studiach.

By usprawnić kontakt pomiędzy pracodawcami, absolwentami i studentami Centrum Karier opracowuje i wdraża interaktywną stronę internetową www.ck.civitas.edu.pl, prowadzi Klub Absolwenta oraz na bieżąco weryfikuje i powiększa bazę pracodawców.

W każdym semestrze studenci oraz absolwenci mogą skorzystać z licznych warsztatów. Dużą popularnością wśród absolwentów cieszą warsztaty z tematu: „Work-life balance” czy też z „Przedsiębiorczości”. Naszą ofertę szkoleń zawsze dopasowujemy do zmieniającego się rynku pracy i do profilu uczestników. Podczas organizowanych kilka razy w roku spotkań panelowych nasi studenci mogą poznać przyszłych pracodawców, a także dowiedzieć się o osiągnięciach zawodowych absolwentów naszej uczelni.

Sprawdź i dołącz do nas!

 

Współpraca

Zapraszamy Pracodawców do współpracy. Oferujemy:

1. Bezpłatne wsparcie w procesie rekrutacji na praktyki, staże do pracy studentów polsko i anglojęzycznych.

Wystarczy przesłać ofertę na adres:
centrum.karier@civitas.edu.pl a Państwa oferta zostanie bezpłatnie zamieszczona:
– w internetowym serwisie Centrum Karier
– na Fan Page: Praca i Kariera Collegium Civitas https://www.facebook.com/pracaikariera/
– wysłana newsletterem do studentów i absolwentów CC.

Gwarantujemy staranny dobór i przygotowanie potencjalnych praktykantów lub stażystów. Jesteśmy do Państwa dyspozycji przy wyborze, a także w trakcie pracy studentów Collegium Civitas. Z przeprowadzonych w 2014 r. badań opinii pracodawców na temat praktykantów z Collegium Civitas wynika, że 97% pracodawców ocenia dobrze i bardzo dobrze jakość pracy praktykantów z naszej uczelni. Ponad 95% badanych deklaruje, że studenci z CC spełniają ich oczekiwania.

2. Bezpośrednie spotkania ze studentami organizowane na terenie Uczelni (Pałac Kultury i Nauki) m.in. w ramach Dni Kariery, International Career Day.

3. Spotkania ze studentami organizowane w Państwa firmie/instytucji.

4. Bezpośrednie dotarcie do studentów z ponad 80 krajów świata (wykłady, spotkania, szkolenia).

Jesteśmy również otwarci na Państwa propozycje współpracy.

Zapraszamy!

Koordynatorka Centrum Karier Collegium Civitas
Patrycja Chorobik
tel. 22 656 71 82, e-mail: patrycja.chorobik@civitas.edu.pl

Oferta centrum karier

Centrum Karier CC to profesjonalna pomoc w zakresie:

 • licznych praktyk, staży oraz ofert pracy i wolontariatu
 • szkoleń i warsztatów m.in. z zakresu poruszania się po rynku pracy, rozwoju „umiejętności miękkich”, równości szans na rynku pracy w języku polskim oraz angielskim
 • indywidualnych konsultacji dot. doradztwa zawodowego i psychologii pracy
 • spotkań panelowych z instytucjami partnerskimi projektu i firmami z różnych sektorów gospodarki
 • Dni Kariery
 • Punkt Biznesowy Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości
 • spotkań z absolwentami i absolwentkami Collegium Civitas, mających na celu prezentacje zmieniających się potrzeb rynku pracy
 • interaktywny serwis Centrum Karier Collegium Civitas oferujący m.in. oferty pracy i praktyk oraz porady i doradztwo zawodowe

Centrum Karier CC to nieograniczone możliwości rozwoju kariery!

Studia w CC i korzystanie z Centrum Karier umożliwiają rozbudowanie sieci kontaktów i zdobycie doświadczenia gwarantującego sukces zawodowy w:

 • mediach (telewizja, prasa, radio, portale internetowe)
 • agencjach reklamowych i PR oraz domach mediowych
 • działach i agencjach HR
 • agencjach badania rynku i opinii publicznej
 • firmach consultingowych i coachingowych
 • instytucjach rządowych i administracji publicznej
 • organizacjach pozarządowych
 • instytucjach międzynarodowych

lub rozwój własnej firmy, czy też kariery naukowej przy wsparciu kadry naukowej związanej z CC.

Psycholog pracy/Doradca zawodowy

Collegium Civitas zapewnia nie tylko przyjazną atmosferę studiowania, ale przede wszystkim dąży do podniesienia konkurencyjności absolwentek i absolwentów na rynku pracy. Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego wszyscy w trakcie studiów i po ich zakończeniu mogą korzystać z indywidualnych konsultacji psychologicznych i doradztwa zawodowego.

Spotkania umożliwiają:

 • odkrycie własnych predyspozycji i preferencji zawodowych
 • dokonanie analizy umiejętności (bilans mocnych i słabych stron)
 • poznanie wymogów rynku i metod poszukiwania pracy
 • przygotowanie się do spotkania z pracodawcą (symulacja rozmowy kwalifikacyjnej)
 • poznanie i opanowanie technik skutecznego uczenia się i zarządzania czasem
 • zbudowanie indywidualnego planu działania
 • przygotowanie profesjonalnego CV i listu motywacyjnego
 • rozwój umiejętności psychospołecznych (komunikacja, asertywność, autoprezentacja)

Ponadto wsparciem psychologicznym objęta jest także kadra dydaktyczna CC, która ma możliwość skorzystania z kompleksowego doradztwa indywidualnego w zakresie metod rozwiązywania problemów w procesie dydaktycznym (np. umiejętności przekazywania wiedzy osobom niepełnosprawnym studiującym w CC).

Kontakt:
Elżbieta Watemborska – elzbieta.watemborska@civitas.edu.pl

Doradztwo zawodowe

Osoby studiujące nierzadko znajdują się w martwym punkcie i nie mają pomysłu, jak pokierować swoją karierą. Często też nie są do końca świadome swoich kompetencji i mocnych stron, na których mogą bazować dokonując wyborów zawodowych. Jeśli masz podobnie, zapraszamy do kontaktu. Pomożemy Ci znaleźć odpowiedzi na dręczące Cię pytania. A może już masz pomysł na siebie, ale obawiasz się wcielić go w życie?

Z nami, pod okiem doświadczonego HRowca i doradcy zawodowego:

 • przemyślisz, co jest dla Ciebie tak naprawdę ważne w życiu zawodowym i prywatnym
 • podejmiesz decyzję, co dalej z Twoją ścieżką zawodową i ustalisz plan działania
 • znajdziesz bardziej satysfakcjonującą ścieżkę kariery w zgodzie ze sobą

Zapraszamy do kontaktu z Elżbietą Watemborską – elzbieta.watemborska@civitas.edu.pl

Elżbieta Watemborska o sobie:
„Jestem psychologiem, od kilku lat pracuję z klientami indywidualnymi jako coach kariery i doradca zawodowy. Prowadzę również warsztaty. Wierzę, że rozwój osobisty i satysfakcjonująca praca są fundamentalne dla naszego dobrostanu. Od ponad 7 lat pracuję również w działach personalnych, gdzie rekrutuję oraz wspieram biznes w doborze i rozwoju pracowników. Połączenie perspektywy coacha i pracownika działu HR pozwala mi na bardziej efektywne wspieranie klientów, którzy chcą świadomie kształtować swoją ścieżkę kariery lub przygotowują się do poszukiwania zatrudnienia.”

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG DORADCY ZAWODOWEGO & WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO:

 1. Każdemu studentowi wszystkich poziomów kształcenia przysługują maksymalnie 3 spotkania na semestr w ramach konsultacji zawodowych oraz 3 spotkania na semestr w ramach wsparcia psychologicznego.
 2. Zgłoszenie są przyjmowane tylko na adres: pomoc@civitas.edu.pl . W tytule wiadomości prosimy określić rodzaj konsultacji (doradca zawodowy, coach).
 3. Jeżeli student nie jest w stanie stawić się na spotkanie, to jest zobligowany do poinformowania z odpowiednim wyprzedzeniem o tym fakcie Centrum Karier(minimum 2 godziny przed planowaną konsultacją). W przypadku braku informacji o odwołaniu spotkania odejmuje się jedną z konsultacji z dostępnej puli.

 

Doradztwo prawne

Collegium Civitas oferuje bezpłatną pomoc prawną z zakresu prawa pracy i umów cywilnoprawnych stosowanych na rynku pracy (umowy zlecenia, o dzieło, o praktyki, staż) dla studentów Collegium Civitas.
Jeżeli chcesz skorzystać z porady prawnej, wyślij mail z krótkim opisem Twojego problemu na adres: prawnik@civitas.edu.pl
Opłatę za konsultacje w podanym zakresie dla studentów naszej uczelni w całości ponosi Collegium Civitas.

Pomoc psychologiczna dla studentów

W ramach działań Centrum studenci mają zagwarantowaną bezpłatną opiekę psychologa.
Odczuwasz pogorszenie samopoczucia, stres, napięcie, samotność, nie radzisz sobie z zaistniałą sytuacją lub po prostu chcesz porozmawiać? Straciłeś pracę lub szukasz nowej i chciałbyś uatrakcyjnić swoje CV?

Dla wszystkich studentek i studentów Collegium Civitas, którzy potrzebują pomocy psychologicznej lub doradztwa zawodowego, uruchomiony został program wsparcia on-line. Wyślij mail o treści POMOC i wskaż rodzaj konsultacji (coach, doradca zawodowy) na adres pomoc@civitas.edu.pl, a zostaniesz umówiony na konsultację ze specjalistą.

Uwaga: zgłoszenia obsługiwane są od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

Zapewniamy dyskrecję i anonimowość otrzymanych informacji.

Porady udzielane przez doradców są opłacane przez Uczelnię.

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG DORADCY ZAWODOWEGO I WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO:

 1. Każdemu studentowi wszystkich poziomów kształcenia przysługują maksymalnie 3 spotkania na semestr w ramach konsultacji zawodowych oraz 3 spotkania na semestr w ramach wsparcia psychologicznego.
 2. Zgłoszenie są przyjmowane tylko na adres: pomoc@civitas.edu.pl . W tytule wiadomości prosimy określić rodzaj konsultacji (doradca zawodowy, coach).
 3. Jeżeli student nie jest w stanie stawić się na spotkanie, to jest zobligowany do poinformowania z odpowiednim wyprzedzeniem o tym fakcie Centrum Karier(minimum 2 godziny przed planowaną konsultacją). W przypadku braku informacji o odwołaniu spotkania odejmuje się jedną z konsultacji z dostępnej puli.

 

Bądźmy razem i Wspierajmy się w tych trudnych chwilach!

 

 

Kontakt

W kontakcie mailowym z Centrum Karier ze względów bezpieczeństwa danych podyktowanych przepisami RODO, uprzejmie prosimy o przesłanie poniższej wiadomości z adresu studenckiego z domeny @civitas.edu.pl Nie mamy możliwości zweryfikowania tożsamości osoby kontaktującej się z nami z adresów prywatnych, co może powodować zagrożenie niezachowania poufności udzielanych informacji oraz przesyłanych dokumentów.

Godziny pracy Centrum Karier w dni robocze 9-16

Zapraszamy do kontaktu również w dni zjazdowe w godzinach 8-14:
24 kwietnia 2021
08 maja 2021
29 maja 2021
05 czerwca 2021
19 czerwca 2021
26 czerwca 2021 (sesja letnia)
3 lipca 2021 (sesja letnia)
25 września 2021 (sesja poprawkowa)
 

Kierownik Centrum Karier
Dobrosława Choryńska-Chudy
e-mail: dobroslawa.chorynska-chudy@civitas.edu.pl
tel. 789 009 564
(kontakt telefoniczny w godzinach 9-16)

Koordynatorka Centrum Karier Collegium Civitas
Patrycja Chorobik
e-mail: patrycja.chorobik@civitas.edu.pl
tel. 789 009 563
(kontakt telefoniczny w godzinach 9-16)

Specjalista ds. Administracji i Komunikacji ze Studentami
Robert Napiórkowski
e-mail: robert.napiorkowski@civitas.edu.pl
tel. 789 009 548
(kontakt telefoniczny w godzinach 9-16)

Centrum Karier Collegium Civitas
Pałac Kultury i Nauki, XI piętro, pok. 1107
plac Defilad 1, 00- 901 Warszawa

centrum.karier@civitas.edu.pl

Fanpage Praca i Kariera Collegium Civitas