O Centrum Karier

Udostępnij strone

Centrum Karier Collegium Civitas istnieje od stycznia 2003 roku i ma za zadanie ułatwić studentom poruszanie się po rynku pracy i zachęcić do zdobywania doświadczenia zawodowego. Pragnie skutecznie wpływać na postawę studentów i motywować do pełniejszego wykorzystania ich umiejętności. Pomaga budować indywidualne strategie rozwoju kariery od pierwszego roku nauki i po zakończeniu studiów, kierując się tym, że każdy z nas jest inny i ma różne potrzeby.

Celem Centrum Karier jest wspieranie studentów oraz absolwentów Collegium Civitas w zdobywaniu praktyki zawodowej w trakcie trwania studiów, w przygotowaniu się do wejścia na rynek pracy oraz w aktywnym poszukiwaniu zatrudnienia po studiach.

By usprawnić kontakt pomiędzy pracodawcami, absolwentami i studentami Centrum Karier opracowuje i wdraża interaktywną stronę internetową www.ck.civitas.edu.plprowadzi Klub Absolwenta [O Klubieoraz na bieżąco weryfikuje i powiększa bazę pracodawców.

W ramach działań Centrum studenci mają zagwarantowaną opiekę psychologa pracy oraz doradcy zawodowego.

W każdym semestrze studenci oraz absolwenci mogą skorzystać z licznych warsztatów. Dużą popularnością wśród absolwentów cieszą warsztaty z tematu: „Work-life balance” czy też z „Przedsiębiorczości”. Naszą ofertę szkoleń zawsze dopasowujemy do zmieniającego się rynku pracy i do profilu uczestników. Podczas organizowanych kilka razy w roku spotkań panelowych nasi studenci mogą poznać przyszłych pracodawców, a także dowiedzieć się o osiągnięciach zawodowych absolwentów naszej uczelni.

Sprawdź i dołącz do nas!

 

Współpraca

Centrum Karier Collegium Civitas dysponuje bankiem danych o studentach poszukujących pracy dorywczej lub wolontaryjnej. Dobrze zna ich umiejętności, potrzeby i kwalifikacje. Gwarantuje sumienność, pomysłowość i przygotowanie potencjalnych pracowników. CK stanowi zatem cenne źródło informacji o studentach z najlepszymi kwalifikacjami na dane stanowiska.

Jeśli mają Państwo ofertę dla naszych studentów prosimy podać wymagany profil kandydata na [niniejszym załączniku] i odesłać na adres: agnieszka.pikula@civitas.edu.pl

WSPÓŁPRACUJEMY Z: 

KORZYŚCI DLA PRACODAWCÓW:

 • reklama w środowisku studenckim
 • kontakt z najlepszymi studentami

KORZYŚCI DLA STUDENTÓW:

 • praca czasowa i stała
 • staże i praktyki
 • wolontariat
 • szkolenia i warsztaty

Zapraszamy do skorzystania z informacji Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia „Zielona Linia”  TUTAJ

Oferta centrum karier

Centrum Karier CC to profesjonalna pomoc w zakresie:

 • licznych praktyk, staży oraz ofert pracy i wolontariatu
 • szkoleń i warsztatów m.in. z zakresu poruszania się po rynku pracy, rozwoju „umiejętności miękkich”, równości szans na rynku pracy w języku polskim oraz angielskim
 • indywidualnych konsultacji dot. doradztwa zawodowego i psychologii pracy
 • spotkań panelowych z instytucjami partnerskimi projektu i firmami z różnych sektorów gospodarki
 • Dni Kariery
 • Punkt Biznesowy Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości
 • spotkań z absolwentami i absolwentkami Collegium Civitas, mających na celu prezentacje zmieniających się potrzeb rynku pracy
 • interaktywny serwis Centrum Karier Collegium Civitas oferujący m.in. oferty pracy i praktyk oraz porady i doradztwo zawodowe

Centrum Karier CC to nieograniczone możliwości rozwoju kariery!

Studia w CC i korzystanie z Centrum Karier umożliwiają rozbudowanie sieci kontaktów i zdobycie doświadczenia gwarantującego sukces zawodowy w:

 • mediach (telewizja, prasa, radio, portale internetowe)
 • agencjach reklamowych i PR oraz domach mediowych
 • działach i agencjach HR
 • agencjach badania rynku i opinii publicznej
 • firmach consultingowych i coachingowych
 • instytucjach rządowych i administracji publicznej
 • organizacjach pozarządowych
 • instytucjach międzynarodowych

lub rozwój własnej firmy, czy też kariery naukowej przy wsparciu kadry naukowej związanej z CC.

Psycholog pracy/Doradca zawodowy

Collegium Civitas zapewnia nie tylko przyjazną atmosferę studiowania, ale przede wszystkim dąży do podniesienia konkurencyjności absolwentek i absolwentów na rynku pracy. Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego wszyscy w trakcie studiów i po ich zakończeniu mogą korzystać z indywidualnych konsultacji psychologicznych i doradztwa zawodowego.

Spotkania umożliwiają:

 • odkrycie własnych predyspozycji i preferencji zawodowych
 • dokonanie analizy umiejętności (bilans mocnych i słabych stron)
 • poznanie wymogów rynku i metod poszukiwania pracy
 • przygotowanie się do spotkania z pracodawcą (symulacja rozmowy kwalifikacyjnej)
 • poznanie i opanowanie technik skutecznego uczenia się i zarządzania czasem
 • zbudowanie indywidualnego planu działania
 • przygotowanie profesjonalnego CV i listu motywacyjnego
 • rozwój umiejętności psychospołecznych (komunikacja, asertywność, autoprezentacja)

Ponadto wsparciem psychologicznym objęta jest także kadra dydaktyczna CC, która ma możliwość skorzystania z kompleksowego doradztwa indywidualnego w zakresie metod rozwiązywania problemów w procesie dydaktycznym (np. umiejętności przekazywania wiedzy osobom niepełnosprawnym studiującym w CC).

Kontakt:
Dominika Markowska, psycholożka: dominika.markowska@civitas.edu.pl
Łukasz Olszta, career advisor for English speaking Collegium Civitas students and alumni: lukasz.olszta@civitas.edu.pl

Kontakt

Koordynatorka Centrum Karier
Agnieszka Pikuła

e-mail: agnieszka.pikula@civitas.edu.pl
tel.: 22 656 71 82, fax: 22 656 71 75

Centrum Karier Collegium Civitas
Pałac Kultury i Nauki, XI piętro, pok. 1107
plac Defilad 1, 00- 901 Warszawa

 

Interaktywny serwis Centrum Karier Collegium Civitas
Fanpage Praca i Kariera Collegium Civitas