O Centrum Karier

Udostępnij strone

Centrum Karier Collegium Civitas istnieje od stycznia 2003 roku i ma za zadanie ułatwić studentom poruszanie się po rynku pracy i zachęcić do zdobywania doświadczenia zawodowego. Pragnie skutecznie wpływać na postawę studentów i motywować do pełniejszego wykorzystania ich umiejętności. Pomaga budować indywidualne strategie rozwoju kariery od pierwszego roku nauki i po zakończeniu studiów, kierując się tym, że każdy z nas jest inny i ma różne potrzeby.

Celem Centrum Karier jest wspieranie studentów oraz absolwentów Collegium Civitas w zdobywaniu praktyki zawodowej w trakcie trwania studiów, w przygotowaniu się do wejścia na rynek pracy oraz w aktywnym poszukiwaniu zatrudnienia po studiach.

By usprawnić kontakt pomiędzy pracodawcami, absolwentami i studentami Centrum Karier opracowuje i wdraża interaktywną stronę internetową www.ck.civitas.edu.plprowadzi Klub Absolwenta [O Klubieoraz na bieżąco weryfikuje i powiększa bazę pracodawców.

W każdym semestrze studenci oraz absolwenci mogą skorzystać z licznych warsztatów. Dużą popularnością wśród absolwentów cieszą warsztaty z tematu: „Work-life balance” czy też z „Przedsiębiorczości”. Naszą ofertę szkoleń zawsze dopasowujemy do zmieniającego się rynku pracy i do profilu uczestników. Podczas organizowanych kilka razy w roku spotkań panelowych nasi studenci mogą poznać przyszłych pracodawców, a także dowiedzieć się o osiągnięciach zawodowych absolwentów naszej uczelni.

Sprawdź i dołącz do nas!

 

Współpraca

Zapraszamy Pracodawców do współpracy. Oferujemy:

1. Bezpłatne wsparcie w procesie rekrutacji na praktyki, staże do pracy studentów polsko i anglojęzycznych.

Wystarczy przesłać ofertę na adres:
kariera@civitas.edu.pl a Państwa oferta zostanie bezpłatnie zamieszczona:
– w internetowym serwisie Centrum Karier
– na Fan Page: Praca i Kariera Collegium Civitas https://www.facebook.com/pracaikariera/
– wysłana newsletterem do studentów i absolwentów CC.

Gwarantujemy staranny dobór i przygotowanie potencjalnych praktykantów lub stażystów. Jesteśmy do Państwa dyspozycji przy wyborze, a także w trakcie pracy studentów Collegium Civitas. Z przeprowadzonych w 2014 r. badań opinii pracodawców na temat praktykantów z Collegium Civitas wynika, że 97% pracodawców ocenia dobrze i bardzo dobrze jakość pracy praktykantów z naszej uczelni. Ponad 95% badanych deklaruje, że studenci z CC spełniają ich oczekiwania.

2. Bezpośrednie spotkania ze studentami organizowane na terenie Uczelni (Pałac Kultury i Nauki) m.in. w ramach Dni Kariery, International Career Day.

3. Spotkania ze studentami organizowane w Państwa firmie/instytucji.

4. Bezpośrednie dotarcie do studentów z ponad 80 krajów świata (wykłady, spotkania, szkolenia).

Jesteśmy również otwarci na Państwa propozycje współpracy.

Zapraszamy!

Koordynatorka Centrum Karier Collegium Civitas
Patrycja Chorobik
tel. 22 656 71 82, e-mail: patrycja.chorobik@civitas.edu.pl

Oferta centrum karier

Centrum Karier CC to profesjonalna pomoc w zakresie:

 • licznych praktyk, staży oraz ofert pracy i wolontariatu
 • szkoleń i warsztatów m.in. z zakresu poruszania się po rynku pracy, rozwoju „umiejętności miękkich”, równości szans na rynku pracy w języku polskim oraz angielskim
 • indywidualnych konsultacji dot. doradztwa zawodowego i psychologii pracy
 • spotkań panelowych z instytucjami partnerskimi projektu i firmami z różnych sektorów gospodarki
 • Dni Kariery
 • Punkt Biznesowy Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości
 • spotkań z absolwentami i absolwentkami Collegium Civitas, mających na celu prezentacje zmieniających się potrzeb rynku pracy
 • interaktywny serwis Centrum Karier Collegium Civitas oferujący m.in. oferty pracy i praktyk oraz porady i doradztwo zawodowe

Centrum Karier CC to nieograniczone możliwości rozwoju kariery!

Studia w CC i korzystanie z Centrum Karier umożliwiają rozbudowanie sieci kontaktów i zdobycie doświadczenia gwarantującego sukces zawodowy w:

 • mediach (telewizja, prasa, radio, portale internetowe)
 • agencjach reklamowych i PR oraz domach mediowych
 • działach i agencjach HR
 • agencjach badania rynku i opinii publicznej
 • firmach consultingowych i coachingowych
 • instytucjach rządowych i administracji publicznej
 • organizacjach pozarządowych
 • instytucjach międzynarodowych

lub rozwój własnej firmy, czy też kariery naukowej przy wsparciu kadry naukowej związanej z CC.

Psycholog pracy/Doradca zawodowy

Collegium Civitas zapewnia nie tylko przyjazną atmosferę studiowania, ale przede wszystkim dąży do podniesienia konkurencyjności absolwentek i absolwentów na rynku pracy. Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego wszyscy w trakcie studiów i po ich zakończeniu mogą korzystać z indywidualnych konsultacji psychologicznych i doradztwa zawodowego.

Spotkania umożliwiają:

 • odkrycie własnych predyspozycji i preferencji zawodowych
 • dokonanie analizy umiejętności (bilans mocnych i słabych stron)
 • poznanie wymogów rynku i metod poszukiwania pracy
 • przygotowanie się do spotkania z pracodawcą (symulacja rozmowy kwalifikacyjnej)
 • poznanie i opanowanie technik skutecznego uczenia się i zarządzania czasem
 • zbudowanie indywidualnego planu działania
 • przygotowanie profesjonalnego CV i listu motywacyjnego
 • rozwój umiejętności psychospołecznych (komunikacja, asertywność, autoprezentacja)

Ponadto wsparciem psychologicznym objęta jest także kadra dydaktyczna CC, która ma możliwość skorzystania z kompleksowego doradztwa indywidualnego w zakresie metod rozwiązywania problemów w procesie dydaktycznym (np. umiejętności przekazywania wiedzy osobom niepełnosprawnym studiującym w CC).

Kontakt:
Elżbieta Watemborska – elzbieta.watemborska@civitas.edu.pl

Pomoc psychologiczna dla studentów

W ramach działań Centrum studenci mają zagwarantowaną bezpłatną opiekę psychologa.

Jeśli doświadczają Państwo jakichkolwiek problemów rodzinnych, zawodowych, uczelnianych bądź partnerskich, zachęcamy do umówienia się ze specjalistą – pomoc@civitas.edu.pl

 

Niepowodzenia, rozczarowania oraz niespodziewane sytuacje mogą prowadzić do natężenia się negatywnych myśli w naszej głowie powodując zmiany emocjonalne. Należy pamiętać o tym, że negatywne stany emocjonalne mogą dotknąć każdego z nas niezależnie od wieku w konsekwencji nawet doprowadzając do depresji. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia, do 2030 roku depresja będzie najczęściej występującą chorobą na świecie. Pandemia spowodowana koronawirusem wpłynęła na jakość życia codziennego oraz studenckiego. Collegium Civitas postanowiło zareagować na sytuację inicjując projekt pomocy psychologicznej dla studentów. Bezpłatne konsultacje są prowadzone w trybie on-line oraz telefonicznie sześć dni w tygodniu przez naszych specjalistów nie tylko z zakresu psychologii, ale również doradztwa zawodowego oraz coachingu. Dzięki pomocy oraz opiece specjalistów studenci mają możliwość porozmawiania o swoich problemach, obawach oraz planach na przyszłość w pełni anonimowo. Z myślą o studentach anglojęzycznych konsultacje są prowadzone również w języku angielskim. Na dzień dzisiejszy w konsultacjach wzięło udział ponad czterdziestu studentów. Potrzebujesz rozmowy?

Wyślij mail o treści POMOC i wskaż rodzaj konsultacji (psycholog, doradca zawodowy bądź coach) na adres pomoc@civitas.edu.pl

Doradztwo zawodowe

Osoby studiujące nierzadko znajdują się w martwym punkcie i nie mają pomysłu, jak pokierować swoją karierą. Często też nie są do końca świadome swoich kompetencji i mocnych stron, na których mogą bazować dokonując wyborów zawodowych. Jeśli masz podobnie, zapraszamy do kontaktu. Pomożemy Ci znaleźć odpowiedzi na dręczące Cię pytania. A może już masz pomysł na siebie, ale obawiasz się wcielić go w życie?

Z nami, pod okiem doświadczonego HRowca i doradcy zawodowego:

 • przemyślisz, co jest dla Ciebie tak naprawdę ważne w życiu zawodowym i prywatnym
 • podejmiesz decyzję, co dalej z Twoją ścieżką zawodową i ustalisz plan działania
 • znajdziesz bardziej satysfakcjonującą ścieżkę kariery w zgodzie ze sobą

Zapraszamy do kontaktu z Elżbietą Watemborską – elzbieta.watemborska@civitas.edu.pl

Elżbieta Watemborska o sobie:
„Jestem psychologiem, od kilku lat pracuję z klientami indywidualnymi jako coach kariery i doradca zawodowy. Prowadzę również warsztaty. Wierzę, że rozwój osobisty i satysfakcjonująca praca są fundamentalne dla naszego dobrostanu. Od ponad 7 lat pracuję również w działach personalnych, gdzie rekrutuję oraz wspieram biznes w doborze i rozwoju pracowników. Połączenie perspektywy coacha i pracownika działu HR pozwala mi na bardziej efektywne wspieranie klientów, którzy chcą świadomie kształtować swoją ścieżkę kariery lub przygotowują się do poszukiwania zatrudnienia.”

Kontakt

Koordynatorka Centrum Karier Collegium Civitas
Patrycja Chorobik
tel. 22 656 71 82
e-mail: patrycja.chorobik@civitas.edu.pl

Specjalista ds. Centrum Karier
Damian Teodorczak
tel. 22 656 71 76
e-mail: damian.teodorczak@civitas.edu.pl

Centrum Karier Collegium Civitas
Pałac Kultury i Nauki, XI piętro, pok. 1107
plac Defilad 1, 00- 901 Warszawa

Interaktywny serwis Centrum Karier Collegium Civitas
Fanpage Praca i Kariera Collegium Civitas