Koła naukowe

Udostępnij strone

Koło ma na celu angażowanie społeczności studenckiej i promowanie uczestnictwa młodzieży w wysiłkach na rzecz budowania pokoju poprzez edukację, projekty naukowe i wolontariat. „Youth for Peace” pragnie rozwijać i szerzyć inicjatywy pokojowe, aby stać się rozpoznawalną organizacją studencką w Collegium Civitas i w środowisku akademickim. Studenci pragną zapewnić zarówno wykładowcom jak i studentom niezbędne narzędzia i wiedzę teoretyczną, tak by mogli stać się aktywnymi twórcami pokoju zarówno w swoich społecznościach, jak i poza nimi.

Kontakt: youthforpeace@civitas.edu.pl

Fb: https://www.facebook.com/YouthForPeaceCC/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/young-peacebuilders-student-association-youth-for-peace/