Kalendarz roku akademickiego 2016/2017

Udostępnij strone

STUDIA STACJONARNE

 

Semestr jesienny:

 

Inauguracja Roku Akademickiego 02.10.2017
Rejestracja na zajęcia 15.09.2016 (czwartek) – 26.09.2016 (poniedziałek)
Początek zajęć dydaktycznych 04.10.2016
Modyfikacja zapisów na zajęcia 04.10.2016 – 16.10.2016
Przerwa świąteczna 22.12.2016 (czwartek) – 08.10.2017 (niedziela)
Koniec zajęć dydaktycznych 20.01.2017
Tydzień przed sesyjny
Sesja egzaminacyjna  30.01.2017 – 10.02.2017
Ferie zimowe 13.02.2017 – 17.02.2017
Sesja poprawkowa 20.02.2017 – 24.02.201

Wszystkie daty końcowe należy traktować jako dni wchodzące w przedział czasowy.

 
STUDIA NIESTACJONARNE*

*nie dotyczy studiów podyplomowych prowadzonych we współpracy z Instytutem Studiów Politycznych PAN (w zakresie Socjologii; w zakresie Nauk o polityce)