Erasmus Student Network

Udostępnij strone

Erasmus Student Network to ogólnoeuropejska organizacja studencka, której celem jest wspieranie i rozwój programów międzynarodowych wymian studenckich, w tym zwłaszcza Programu Erasmus. Hasło „Students Helping Students” jest mottem organizacji.
Działalność ESN prowadzona jest na trzech szczeblach: międzynarodowym, krajowym oraz lokalnym.

Główne cele ESN International to:

 • reprezentowanie interesów studentów uczestniczących w wymianie wobec odpowiednich instytucji;
 • rozwój projektów na szczeblu międzynarodowym;
 • wspieranie sekcji krajowych.

Główne cele ESN na szczeblu krajowym:

 • współpraca w zakresie projektów i imprez ogólnopolskich m.in. Discover Europe – konkurs fotograficzny; ESNOLYMPICS – turniej sportowy;
 • ścisła współpraca z Narodową Agencją Programu Erasmus.

Główne cele lokalnych sekcji uniwersyteckich:

 • działalność w interesie studentów z wymian (Program Mentor);
 • wspieranie integracji studentów z wymian oraz reintegracji studentów powracających z programów wymiany;
 • reprezentowanie próśb i oczekiwań tych studentów na naszych uczelniach;
 • dostarczanie niezbędnych informacji na temat akademickich programów wymian;
 • przyczynianie się do rozwoju różnych programów wymiany międzynarodowej;
 • koordynowanie krajowych programów (ESNcard – karta zniżkowa; ESN Travel – wycieczki; Tandem – nauka języków obcych) na szczeblu lokalnym.

Zarząd ESN

 • Anita Śliwińska, przewodnicząca
 • Snizhana Makuszynska, wiceprzewodnicząca


Kontakt:

e-mail: esncivitas@gmail.com

 

 

 


Wszystkie osoby, które chcą założyć koło naukowe w Collegium Civitas prosimy o kontakt z Centrum Karier: kariera@civitas.edu.pl