Budżet partycypacyjny

Udostępnij strone

HARMONOGRAM

przyznawania środków w ramach Budżetu Partycypacyjnego CC na rok akademicki 2018/2019

 

01.04.2019 – 05.05.2019 – zgłaszanie projektów UWAGA! PRZEDŁUŻAMY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO 20.05.2019!

06.05.2019 – 12.05.2019 – weryfikacja projektów przez Komisję i ogłoszenie wstępnej listy projektów przyjętych do głosowania

13.05.2019 – 17.05.2019 – odwołania od decyzji Komisji

20.05.2019 – ogłoszenie ostatecznej listy projektów przyjętych do głosowania

20.05.2019 – 30.05.2019 – głosowanie

31.05.2019 – ogłoszenie projektu (publikacja informacji na stronie www) lub listy projektów wybranych do realizacji w ramach BP CC na rok akademicki 2018/2019 (realizacja do 31.12.2019 r.)