STĘPNIEWSKA-HOLZER Barbara, prof. dr hab.

Udostępnij strone

Historyk, emerytowany profesor  Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1995-2000 dyrektor Instytutu Historii na Uniwersytecie w Białymstoku (do 1997 r. filia UW). Specjalizuje się w historii powszechnej Afryki i Bliskiego Wschodu. Wiele miejsca w swych badaniach poświęca analizie przemian modernizacyjnych w krajach arabskich. Jest autorką szeregu publikacji naukowych, w tym książek: Muhammad Ali. Narodziny nowoczesnego państwa egipskiego (Wrocław 1978), Bariery modernizacji: studium z dziejów Egiptu w pierwszej połowie XIX wieku (Warszawa 1994) i Życie codzienne na Bliskim Wschodzie w XIX wieku (Warszawa 2002), a także – wraz z Jerzym Holzerem – Egipt: stulecie przemian (Warszawa 2006) oraz najnowszej Afrykańczycy w Warszawie: Dzieje afrykańskiej diaspory nad Wisłą (Warszawa 2011).