STASZYŃSKA Katarzyna, dr

Udostępnij strone

Socjolog, metodolog badań społecznych i rynkowych, wieloletni członek Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Rynku i Opinii Publicznej (ESOMAR) oraz Światowego Stowarzyszenia Badań Opinii Publicznej (WAPOR). Niezależny konsultant w badaniach społecznych i rynkowych, w latach 2003 – 2009 była członkiem Rady Ekspertów ds. Ochrony Konsumentów przy prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Do roku 2003 prezes zarządu CASE (Consumer Attitudes & Social Enquiry), wcześniej dyrektor Działu Realizacji Badań SMG/KRC Media Poland. Badania akademickie prowadziła w ramach projektów międzynarodowych oraz polskich, zrealizowanych w Instytucie Socjologii UW, w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadziła badania rynku (ponad 300 projektów badawczych jakościowych) oraz sprawowała nadzór merytoryczny i metodologiczny nad realizacją wielu projektów badawczych, zarówno jakościowych, jak i ilościowych, w tym projektów międzynarodowych. Jest autorką licznych publikacji naukowych. Ostatnio ukazała się napisana przez nią książka Marka, konsument, badacz: spotkania na rynku wydana przez Oficynę Wydawniczą Wolters Kluwe.