SOBIECH Robert, dr

Udostępnij strone

Specjalności dla mediów: polityka publiczna, public relations i komunikacja w sektorze publicznym, sprawy publiczne, agenda mediów, agenda polityczna, opinia publiczna, wydarzenia w Polsce i ważne sprawy o charakterze międzynarodowym, aczkolwiek te socjologiczno-politologiczne.

Socjolog. Od 2015 roku kieruje Instytutem Polityk Publicznych Collegium Civitas. Od 1983 do 2015 r. wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego (od 1990 r. w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW). Od 1993 roku, wykładowca Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, gdzie pełnił funkcje szefa współpracy międzynarodowej i doradcy dyrektora. Autor ponad 40 publikacji dotyczących analiz i ewaluacji polityk publicznych, socjologii problemów społecznych i komunikacji społecznej. Autor badań i analiz przygotowanych dla administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych oraz organizacji międzynarodowych (m.in. OECD, UNDP, UNDCP European Social Dialogue Committee in Central Government Administrations). W wolnych chwilach słucha bluesa, southern rocka, klasycznych oper i czyta kryminały skandynawskie.