SMYRGAŁA Dominik, dr

Udostępnij strone

Adiunkt w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Zrównoważonego Rozwoju Collegium Civitas, kierownik studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo energetyczne: państwo, samorząd, biznes”, zastępca redaktora naczelnego półrocznika „Securitologia”. Specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa energetycznego, surowców naturalnych i polityki gospodarczej. W przeszłości m.in. pracownik MSZ oraz Instytutu Studiów Politycznych PAN. Autor kikudziesięciu publikacji z zakresu bezpieczeństwa energetycznego, stosunków międzynarodowych w Ameryce Łacińskiej, na Bałkanach i obszarze dawnego ZSRR oraz historii służb specjalnych. Laureat wyróżnienia Finansista Roku 2014. W wolnych chwilach stara się spędzać czas z dziećmi i uprawiać aktywną turystykę.

Specjalności dla mediów: bezpieczeństwo energetyczne, geopolityka, stosunki międzynarodowe na obszarze postsowieckim, Bałkanach i w Ameryce Łacińskiej, bezpieczeństwo międzynarodowe

CURRICULUM VITAE

PROFIL NAUKOWY

nauki o polityce, stosunki międzynarodowe

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
od 2005 Collegium Civitas: adiunkt
z-ca red. nacz. „Securitologii”

WYKSZTAŁCENIE:
Ukończona szkoła wyższa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Instytut Stosunków Międzynarodowych
Doktorat: Instytut Studiów Politycznych PAN
Temat rozprawy doktorskiej: „Dyplomacja naftowa wybranych państw Ameryki Łacińskiej na początku XXI wieku”

WYBRANE PROJEKTY BADAWCZO-NAUKOWE:
• Shale gas in Poland and the Czech Republic (CC/Uniwersytet Masaryka w Brnie)
• GoodGov -PISM, CC, NUPI (Norwegia)

WYBRANE PUBLIKACJE Z OSTATNICH LAT:
Publikacje zwarte
• Wojna o pokój trwa (red.), Zeszyty Naukowe, nr 23, Collegium Civitas Press, Warszawa 2014.
• Latynoamerykańska teologia wyzwolenia: wiara, rewolucja pasywna, nacjonalizm antykolonialny, Collegium Civitas Press, Warszawa 2014.
• Grzegorz Kuczyński, Bartłomiej Rychlewski, Dominik Smyrgała, Lech Wojciechowski, Tomasz Ziemiński (red.), Ostatni Komendanci, ostatni Żołnierze 1951-1963, Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa 2013.
• Wokół niepodległości Kosowa: historia i pierwsze reakcje (red.), Zeszyty Naukowe, nr 22, Collegium Civitas, Warszawa 2012.
• Filip Černoch, Łukasz Kister, Petr Ocelík, Jan Osička, Dominik Smyrgała, Veronika Zapletalová, SHALE GAS IN POLAND AND THE CZECH REPUBLIC: Regulation, Infrastructure and Perspectives of Cooperation, Masaryk University, International Institute of Political Studies, Brno 2012.
• Surowce energetyczne w polityce wielkich mocarstw (red.), Zeszyty Naukowe, nr 19, Collegium Civitas Press, Warszawa 2012.
• Oś naftowa: latynoamerykańskie imperium Hugo Cháveza, Wyd. Difin, Warszawa 2012.

Rozdziały w pracach zbiorowych i seriach wydawniczych
• Nowa architektura integracji gospodarczej w Ameryce Łacińskiej, w: Katarzyna Krzywicka (red.), Przeobrażenia geopolityczne i nowe zagrożenia w Ameryce Łacińskiej – Transformaciones geopolíticas y nuevas amenazas en América Latina, Studia Iberoamerykańskie UMCS – Estudios Iberoamericanos de la UMCS, vol. IV, Lublin 2014.
• Demografia a potencjał geoekonomiczny państw Ameryki Łacińskiej. Przykłady Meksyku i Brazylii, w: Katarzyna Krzywicka (red.), Transformacje demokratyczne i nowa geopolityka w Ameryce Łacińskiej, Studia Iberoamerykańskie UMCS, vol. III, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014
• Analiza informacji w polityce energetycznej metodą studium przypadku: Jamał II, informacja i dezinformacja, w: Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz (eds.). Analiza informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.
• Nacjonalizacja surowców naturalnych jako czynnik emancypacji politycznej państw Ameryki Łacińskiej: przypadki Meksyku i Boliwii, w: Kazimierz Albin Kłosiński, Michał Czarnacki (red.), Ameryka Łacińska. W poszukiwaniu konsensusu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.
• Ukraiński kryzys gazowy 2009 a polityka energetyczna państw bałkańskich, w: Katarzyna Taczyńska, Aleksandra Twardowska (red.), Poznać Bałkany. Historia – Polityka – Kultura – Języki, t. 4, Instytut Filologii Słowiańskiej UMK, Toruń 2012.
• Mówiąc Gramscim. Myśl gramsciańska w analizie problemów politycznych współczesnej lewicy w Chile, w: Piotr Łaciński (red.), Latynoameryka u progu trzeciego stulecia niepodległości: przywództwo, idee i systemy polityczne, „Studia i Analizy”, nr 12, Collegium Civitas, 2011.
• Bałkany w światowym systemie bezpieczeństwa energetycznego, w: Katarzyna Taczyńska, Szymon Sochacki, Miloš Žečević (red.), Poznać Bałkany. Historia – Polityka – Kultura, Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktoranów UMK, Toruń 2011.
• Geoekonomia i eksport surowców energetycznych jako broń ekonomiczna. Wnioski dla Polski, w: Elżbieta i Jerzy Urbanowicz (red.), Racja stanu. Janowi Olszewskiemu, Zysk i S-ka, Poznań 2011.
• Masakra w Andidżanie: studium autorytaryzmu w Uzbekistanie, w: Piotr Grochmalski (red.), Klęska demokracji? Obszar byłego ZSRR, Adam Marszałek, Toruń 2010.
• Konsekwencje utworzenia strefy wolnego handlu UE-Ukraina dla polsko-ukraińskiego obrotu usługami, w: Konsekwencje dla Polski utworzenia strefy wolnego handlu między Unią Europejską a Ukrainą, Raport OSW, kwiecień 2009.
• Improving Students’ Understanding of Economic Principles in the World Economic History, in: Kinga Kas, Malte Brosig (eds.), Teaching Theory and Academic Writing. A Guide to Undergraduate Lecturing in Political Science, Budrich UniPress Ltd., Opladen & Farmington Hills 2008.

Czasopisma naukowe, analityczne i specjalistyczne
• „Security studies and Antonio Gramsci’s Prison Notebooks”, Securitologia, vol. 20, is. 2, 2014.
• „Intermarium. From the battle of Varna to the war in Ukraine”, Tiempo Devorado. Revista de Historia Actual, No. 1, Diciembre 2014.
• „The Concept of the Church in the writings of Jan Hus and Leonardo Boff”, Revista del CESLA, No. 17, 2014.
• „New pieces of the Kennedy jigsaw. Discussion with the PRL w Dallas. Rzecz o zacieraniu śladów morderstwa na prezydenta Kennedy’ego”, Securitologia, nr 1 (19)/2014.
• „Sprzedaż mocy przesyłowych infrastruktury energetycznej w drodze aukcji, a bezpieczeństwo energetyczne Rzeczpospolitej Polskiej”, Securitologia, nr 2 (18)/2013.
• „The Image of the CIA in the Films and Literature of Communist Poland”, Studia Polityczne, nr 31, 2013.
• „Chorwacja”, Europa Środkowo-Wschodnia 2009, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2012.
• „Serbia”, Europa Środkowo-Wschodnia 2009, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2012.
• „Wojny energetyczne, czyli słowo o teoriach końca świata”, Business Security Magazine, nr 1/2011.
• „Chorwacja”, Europa Środkowo-Wschodnia 2008, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2010.
• .„Serbia”, Europa Środkowo-Wschodnia 2008, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2010.
• „Pokazowa lekcja dezinformacji. Premier Putin na Westerplatte”, Biuletyn IPN, 12/2009.
• „Drogie tankowanie zwiastunem kłopotów”, Obserwator, 1/2008.
• „Kto przegrał wojnę w Gruzji”, Obserwator, zwiastun, 2008.
• „Słowenia”, Europa Środkowo-Wschodnia 2007, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2009.

Raporty i ekspertyzy analityczne
• Energy Policy in Poland. State of Governance, GoodGov Project Working Paper, DOI: 10.13140/2.1.4128.7041.
• Jakub M. Godzimirski, Krzysztof Kasianiuk (eds.), Kinga Dudzińska, Grzegorz Gałczyński, Tomasz Paszewski, Dominik Smyrgała, Polish and Norwegian Governance: Closing the Gaps, PISM/ISP PAN/NUPI, Warsaw, July 2014.
• Andrew Haggard, Malwina Haggard, Michał Jarocki, Julia Maciejewska, Dominik Smyrgała (red.), Exxon-Rosnieft-Arktyka. Kulisy i konsekwencje umowy, Instytut Jagielloński, 7 maja 2012 r.
• Antoni Fałkowski, Agnieszka Nitza, Malwina Piekarska, Dominik Smyrgała (red.), Monika Sopala, Gazowa “rewolucja przemysłowa”. LNG i powstawanie globalnego rynku gazu ziemnego, Instytut Jagielloński, 14 grudnia 2011 r.
• Łukasz Kister, Dominik Smyrgała, Jarosław Talarowski, Stocznia Marynarki Wojennej jako element racji stanu Rzeczypospolitej Polskiej. Aspekty prawne gospodarcze, militarne i polityczne, Instytut Jagielloński, 20 września 2011 r.
• Agnieszka Maria Popko, Dominik Smyrgała, Kryzys demograficzny RP: potrzeba skutecznej polityki prorodzinnej, Instytut Jagielloński, 7 lipca 2011 r.

PRACA DYDAKTYCZNA:
• Bezpieczeństwo energetyczne (pl/en)
• Historia gospodarcza świata (pl/en)
• Współczesna polityka gospodarcza (pl/en)
• International Organizations
• Human Rights Organizations
• Foreign and Security Policy of the Russian Federation
• BA Seminar

UDZIAŁ W KOMITECIE REDAKCYJNYM CZASOPISM SPECJALISTYCZNYCH:
• Securitologia – zastępca redaktora naczelnego
• Tiempo Devorado – członek Rady Naukowej