ŚLIWIŃSKI Marek, prof. dr hab.

Udostępnij strone

Socjolog, politolog, wykładowca i badacz. Od 2008, wykładowca w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Collegium Civitas i w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego (1998-2012). Wykładowca i badacz w Departamencie Nauk Politycznych Uniwersytetu Genewskiego (1970-1998). Absolwent wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (1960-1964). Opracował metodę badawczą ewaluacji strat ludzkich w konfliktach zbrojnych w warunkach braku danych. Autor książek: Analiza porównawcza systemów politycznych, t. I i II, (Warszawa 2005, 2008), Zbrodnia, kłamstwo, amnezja (Warszawa 1998). Praca habilitacyjna: Le génocide Khmer rouge: une analyse démographique (Paryż 1995). Inne prace: Évaluation des conséquences humaines, sociales et écologiques de la guerre en Afghanistan (Paris 1988), Afghanistan 1978-87. War, Demography and Society (London 1988). Doktorat Stabilité de la décision dans les conditions frustrantes (Uniwersytet w Grenoble, 1977). Magisterium: Zaangażowanie, sukces lub porażka a zmienność decyzji (Uniwersytet Warszawski, 1964). Jest autorem kilkudziesięciu artykułów, raportów i udziałów w publikacjach zbiorowych.