SKÓRZYŃSKI Jan, dr hab.

Udostępnij strone

Specjalności dla mediów: ruchy opozycyjne w PRL w latach 1970-1989, myśl polityczna opozycji antykomunistycznej w Polsce, geneza transformacji demokratycznej w Polsce i innych krajach komunistycznych, opozycja wobec systemów komunistycznych i autorytarnych, historia PRL, historia Solidarności, historia Polski XX wieku, totalitaryzm

Historyk, politolog, publicysta. Profesor w Collegium Civitas. Redaktor naczelny pisma „Wolność i Solidarność. Studia z dziejów opozycji wobec komunizmu i dyktatury”. Jako dziennikarz był m.in. kierownikiem działu historycznego „Tygodnika Solidarność” 1989-90, zastępcą redaktora naczelnego „Spotkań” 1990-92, zastępcą redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej” i szefem dodatku „Plus-Minus” 2000-2006. Autor wielu książek o najnowszej historii Polski, w tym: „Od Solidarności do wolności” (Warszawa 2005), „Rewolucja Okrągłego Stołu” (Kraków 2009) – nominowana do Nagrody im. K. Moczarskiego, „Zadra. Biografia Lecha Wałęsy” (Gdańsk 2009), „Siła bezsilnych. Historia Komitetu Obrony Robotników” (Warszawa 2012) – nominowana do Nagrody im. K. Moczarskiego, „Na przekór geopolityce. Europa Środkowo-Wschodnia w myśli politycznej polskiej opozycji demokratycznej 1976-1989” (Warszawa 2014), „Krótka historia Solidarności 1980-1989” (Gdańsk 2014) – nominowana do Nagrody im. K. Moczarskiego. Ostatnio wydał wywiad-rzekę z Bronisławem Komorowskim pt. „Zwykły polski los”.

Lubi słuchać muzyki (blues, jazz, rock i bossa nova) i grać w tenisa.

CURRICULUM VITAE

PROFIL NAUKOWY
historyk, publicysta

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
Collegium Civitas: Profesor

WYKSZTAŁCENIE:
Ukończona szkoła wyższa: Uniwersytet Warszawski
Doktorat: Uczelnia lub placówka naukowa: ISP PAN
Temat rozprawy doktorskiej: Droga władzy i Solidarności do porozumienia Okrągłego Stołu. Geneza transformacji ustrojowej w Polsce 1985-1989
Habilitacja: Uczelnia lub placówka naukowa: ISP PAN
Temat pracy habilitacyjnej: Siła bezsilnych. Historia Komitetu Obrony Robotników

WYBRANE PUBLIKACJE:
• 18 dni Sierpnia (1990)
• Kalendarium Solidarności 1980-89 (wraz z Markiem Pernalem) (1990, 2005)
• Ugoda i rewolucja. Władza i opozycja 1985–1989 (1995)
• System Rywina, czyli druga strona III Rzeczpospolitej (2003)
• Od Solidarności do wolności (2005)
• Zadra. Biografia Lecha Wałęsy (2009)
• Rewolucja Okrągłego Stołu (2009)
• Siła bezsilnych. Historia Komitetu Obrony Robotników (2012)
• Krótka historia Solidarności 1980-1989 (2014)
• Na przekór geopolityce. Europa Środkowo-Wschodnia w myśli politycznej polskiej opozycji demokratycznej 1976-1989 (2014)

PRACA DYDAKTYCZNA:
• wykład z elementami konwersatorium: Historia Polski 1914-1989
• wykład z elementami konwersatorium: Historia powszechna 1914-1991

UDZIAŁ W KOMITECIE REDAKCYJNYM CZASOPISM SPECJALISTYCZNYCH:
• redaktor naczelny półrocznika „Wolność i Solidarność. Studia z dziejów opozycji wobec komunizmu i dyktatury”