Seminarium pt. „Wdrożenie RODO – jak skutecznie zarządzać nowymi ryzykami”

Udostępnij strone

Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi zaprasza na seminarium „Wdrożenie RODO – jak skutecznie zarządzać nowymi ryzykami”.

 

Czas i miejsce: 

1 marca 2017 r., godz.15.00 – 19.00, aula A, XII piętro, Collegium Civitas, Pałac Kultury i Nauki.

Wstęp wolny!

Cel:

Seminarium ma zaznajomić jego uczestników z konsekwencjami nieuchronnej w perspektywie kilkunastu miesięcy rewolucyjnej zmiany w zakresie prawa ochrony danych osobowych.

Skutki wdrożenia RODO dotkną wszystkie podmioty życia społecznego i gospodarczego, niezależnie od ich wielkości, poziomu obrotów, charakteru i przedmiotu działania, jeśli tylko przetwarzają one jakiekolwiek dane osobowe. Głównym celem debaty będzie analiza, jakie niezbędne kroki należy wykonać, aby prawidłowo zidentyfikować nowe ryzyka w tym obszarze, oszacować je a następnie wdrożyć stosowne mechanizmy kontrolne i zapobiegawcze.

Program:

  • Otwarcie seminarium

–  dr Agnieszka Bukowska, Dyrektor CBnRS

  • RODO – czy to „pluskwa milenijna”?

– Piotr Caliński, Kierownik Pracowni Badań nad Ryzykami Gospodarczymi (PBnRG)

  • Nowe prawo ochrony danych osobowych, zmiany ewolucyjne czy rewolucyjne ?

– Wiesław Krasny, Ekspert CBnRS w zakresie  bezpieczeństwa informacyjnego i zarządzania ryzykiem

  • Wpływ RODO na funkcje audytu i zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie

– Olga Dyczkowska – Uss, Ekspert CBnRS w zakresie  audytu i zarządzania ryzykiem

  • Kluczowe ryzyka biznesowe związane z obowiązywaniem RODO – Partner, szef zespołu TMT w Kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland
  • Jak ograniczyć ryzyko przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych

– Marek Wróblewski, Ekspert CBnRS w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego i ochrony infrastruktury krytycznej

  • Ochrona danych osobowych a należyta staranność, w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie obrotu gospodarczego

– Piotr Niemczyk, Ekspert w zakresie bezpieczeństwa gospodarczego i informacyjnego

  • Pseudonimizacja danych osobowych w świetle wymagań regulacji GDPR. Zastosowanie szyfrowania danych z zachowaniem formatu danych

– Cezary Prokopowicz, HPE Security, Menadżer Regionu Polska i Europa Płd.

  • Podsumowanie seminarium

– Piotr Caliński, Kierownik PBnRG

 

Dodatkowych informacji udziela Pan Piotr Caliński – piotr.calinski@civitas.edu.pl

Dla Państwa wygody, sugerujemy skorzystanie z szatni PKiN