Securitologia – czasopismo

Udostępnij strone

SECURITOLOGIA | SECURITOLOGY | СЕКЮРИТОЛОГИЯ

ISSN: 1898-4509

„Securitologia” jest czasopismem naukowym publikującym artykuły podejmujące w swej treści szeroko rozumiane problemy bezpieczeństwa jednostki i organizacji społecznych.

Była pierwszym w Polsce – ukazującym się od roku 2000 – periodykiem prezentującym ideę interdyscyplinarnego charakteru badań nad bezpieczeństwem.

„Securitologia” wydawana jest jako półrocznik.

Wydawcami czasopisma są wspólnie Collegium Civitas i European Association for Security.

Zgodnie z Wykazem czasopism naukowych zawierający historię czasopisma z publikowanych wykazów za lata 2013-2016, opublikowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 26 stycznia 2017 roku, za publikację artykułu w „Securitologii” jego Autor uzyskuje 7 punktów (patrz: http://www.nauka.gov.pl/ujednolicony-wykaz-czasopism-naukowych/wykaz-czasopism-naukowych-zawierajacy-historie-czasopisma-z-publikowanych-wykazow-za-lata-2013-2016.html).

„Securitologia” jest indeksowana w bazach Index Copernicus (IVC 75.62) oraz InfoBase Index (IBI Factor 2,9). Artykuły z czasopisma dostępne są także w bazie The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) oraz bazie Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

 

Rada naukowa

PRZEWODNICZĄCY:

dr hab. Leszek F. KORZENIOWSKI

WICEPRZEWODNICZĄCY:

dr hab. Tomasz ALEKSANDROWICZ

CZŁONKOWIE:

Michael BEGIN, Ph.D. – International Geographic Honor Society „Gamma Theta Upsilon”
prof. dr hab. Marian CIEŚLARCZYK – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach
prof. Stanislav DAVELO, Ph.D. – Uniwersytet Techniczny „Giedymino” w Wilnie
doc. Jacek DWORZECKI, Ph.D. – Police Academy in Bratislava
prof. Marylin FYVIE-GAULD – Brighton University
doc. Batyr Danatorovich HALMURADOV, Ph.D. – Narodowy Uniwersytet Lotniczy w Kijowie
prof. Ladislav HOFREITER, C.Sc. – Uniwersytet w Żylinie
dr hab. Leszek JESIEŃ – Collegium Civitas
Janusz MIKA, Ph. D. – Uniwersytet Śląski w Opawie
dr hab. Stanisław MOCEK – Collegium Civitas
prof. Serghei A. OHRIMENKO – Akademia Nauk Ekonomicznych w Kiszyniowie
dr hab. Marek WALANCIK – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
dr hab. Sławomir ZALEWSKI – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
prof. dr hab. Oleksandr Ivanovitch ZAPOROZHETS – Institute of Ecological Safety National Aviation University Kyiv, Ukraine

Redakcja

REDAKTOR NACZELNY:

dr Agnieszka BUKOWSKA – Collegium Civitas

REDAKTORZY TEMATYCZNI:
Grzegorz CIEŚLAK – Collegium Civitas
Olga DYCZKOWSKA-USS – Pfleiderer Group SA
dr Magdalena EL-GHAMARI – Collegium Civitas
dr hab. Leszek JESIEŃ – Collegium Civitas
dr Kerry LONGHURST – Collegium Civitas
dr Agnieszka NITZA – Collegium Civitas
dr Maciej SZMIT – Orange Labs Polska
dr Łukasz TOLAK – Collegium Civitas
dr Krzysztof TOMASZYCKI – Uniwersytet w Białymstoku, Komenda Główna Policji
dr Tomasz WAŁEK – Członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Nauk o Bezpieczeństwie
Mariola WOŁOSZYN – Collegium Civitas

REDAKTOR TECHNICZNO-WYDAWNICZY:
Marek GAWRON – Collegium Civitas

STRONA W BUDOWIE – WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

Recenzenci

Recenzenci 2014prof. dr hab. Tomasz BAJEROWSKI
prof. Sergiy Ivanovith BOLTIVETS
prof. Ing. Ladislav Hofreiter
prof. dr hab. Ryszard JAKUBCZAK
prof. Natalya G. Kalashnyk
Prof. Ing. Josef REITŠPIS, PhD
dr hab. Tomasz R. ALEKSANDROWICZ
dr hab. Tadeusz AMBROŻY
dr hab. Krzysztof DĘBNICKI
dr hab. Włodzimierz FEHLER
dr hab. Krzysztof KAGANEK
dr hab. Marek LESZCZYŃSKI
doc. Josef MATIS, PhD
ks. dr hab. Mirosław A. MICHALSKI
dr hab. Antoni OLAK
płk. dr hab inż. Witalis PELLOWSKI
dr hab. PAWEŁ SOROKA
doc. Daniela TODOROVA DIMITROVA
doc. Samuel UHRIN, PhD
doc. ing. Andrej VELAS, PhD
doc. Natalya Borisovna VOLNENKO
Ing. Kamil BOC, PhD
Vitaliy KOTSUR, PhD
dr Stanisław KOZDROWSKI
kmdr dr Witold KUSTRA
PhDr. Maria MARTINSKA, PhD
dr Jarosław PRZYBYTNIOWSKI
dr Ryszard RADZIEJEWSKI
płk. dr Bogusław SZLACHCIC
dr Witold SOKAŁA
dr Janusz TOMASZEWSKI
dr Witold SOKAŁA

Informacje dla autorów

WSKAZÓWKI EDYTORSKIE

Pobierz szablon artykułu wraz ze wskazówkami edytorskimi (jeśli link nie działa, prosimy go o otwarcie w nowym oknie). Do publikacji przyjmujemy wyłącznie teksty w języku angielskim.

KONTROLA JAKOŚCI

Wszystkie artykuły składane do „Securitologii” przechodzą procedurę recenzencką double blind peer-review. W związku z tym prosimy o składanie artykułów pozbawionych cech pozwalajacych na identyfikację Autora. Wszystkie teksty przechodzą procedurę antyplagiatową w systemie plagiat.pl.

OPŁATY ZA PUBLIKACJĘ

Redakcja nie pobiera opłat na żadnym etapie publikacji artykułów.

PRAWA AUTORSKIE

Prosimy o przeczytanie i podpisanie oświadczenia o przekazaniu praw autorskich przed zakończeniem procedury składania artykułu do recenzji. Jest ono dostępne w sekcji Dla autorów u dołu strony, po wybraniu opcji Dodaj manuskrypt i zalogowaniu się do systemu.

Zezwala się na korzystanie z artykułów publikowanych w „Securitologii” na warunkach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 (znanej również jako CC-BY-SA), dostępnej pod adresem http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej jej wersji, opublikowanej przez organizację Creative Commons.

SKŁADANIE ARTYKUŁÓW

Prosimy o składanie artykułów wyłącznie przez sekcję Dla Autorów u dołu strony. Prosimy także o zapoznanie się z dokumentem Instrukcja obsługi dla autorów, dostępnym w tej sekcji.

Po publikacji Autorzy mogą na bieżąco śledzić statystyki pobrań swoich artykułów w zakładce „Stats” na podstronie artykułu.

Bieżący numer

Archiwum

Numer 1/2016

Numer 2/2015

Numer 1/2015

Numer 2/2014

Numer 1/2014

Spis treści 1-2014_OK

Łukasz Kister
Od redaktoral

Teresa Rakowska-Harmstone
Russia’s Monroe Doctrine: Peacekeeping, Peacemaking or Imperial Outreach?

Piotr Sienko
Rosyjska polityka pretekstów, a art. 5 Traktatu waszyngtońskiego
– zagrożenia i możliwości obronne

Bartosz Mendyk
Nacjonalizm ukraiński jako czynnik destabilizujący bezpieczeństwo publiczne

Ewa Wolska-Liśkiewicz
Nacjonaliści i imigranci a bezpieczeństwo i porządek publiczny Federacji Rosyjskiej

Marcin Kosienkowski
Naddniestrze a bezpieczeństwo Ukrainy

Jacek Czaputowicz
European cooperation in the field of security and defence. International Relation theories perspective

Krystyna Heinz
Multicultural team conflict management

Monika Nowicka
Migration, citizenship and cultural security: Case of Polish Immigrants in Reykjavik

Ладислав Хофрейтер
Критическая инфраструктура – содержание, структура и проблемы ее защиты

Tomáš Loveček, Jozef Ristvej, Tomáš Riska
Application of research laboratories of the university science park in research of crisis management and protection of critical infrastructure facilities in the transport sector

Михаил Васюхин, Алексей Ткаченко, Аниса Касим, Василий Долынный, Юлия Иваник
Особенности построения и функционирования автоматизированных систем безопасности особо важных объектов

Zbigniew Grzywna
Wpływ incydentu na bezpieczeństwo informacji w zarządzaniu podmiotem

Dominik Smyrgała
New pieces of the Kennedy jigsaw. Discussion with PRL w Dallas. Rzecz o zacieraniu śladów zamachu
na prezydenta Kennedy’ego

Numer 2/2013

Numer 1/2013

Leszek F. Korzeniowski
Od Redaktora

Yuriy Vasilovyth Buts
METHODOLOGY FOR STUDYING OF INFLUENCE OF FIRE FACTOR ON GEOSYSTEMS

Ladislav Hofreiter
ROZWAŻANIA NAD BEZPIECZEŃSTWEM

Leszek F. Korzeniowski
ANALIZA PRZYCZYN I SKUTKÓW KATASTROFY ORAZ POMIAR RADIOAKTYWNOŚCI W STREFIE OCHRONNEJ CZARNOBYLA

Ján Šugár
PŘÍČINY VZNIKU HROMADNÝCH SOCIÁLNÍCH KONFLIKTŮ PODLE POLICISTŮ ČR

Ewa Wolska
WPŁYW PROCESÓW DEZINTEGRACYJNYCH I DESTABILIZACYJNYCH KAUKAZU PÓŁNOCNEGO NA BEZPIECZEŃSTWO FEDERACJI ROSYJSKIEJ

Tamara Kryvonis (Тамара Григорьевна КРИВОНОС)
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЭНДОГЕННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ

Ksenia Serhiyvna Maximenko (Ксения Сергеевна МАКСИМЕНКО)
ПОДХОДЫ К ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ «Я» В КЛИНИКЕ НЕПСИХОТИЧЕСКИХ ЛИЧНОСТНЫХ РАССТРОЙСТВ

Ksenia Serhiyvna Maximenko (Ксения Сергеевна МАКСИМЕНКО)
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ЛИЧНОСТНОГО “Я” И ПРОБЛЕМАТИКА РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

Jacek Dworzecki
POSTUP PRÍSLUŠNÍKOV POĽSKEJ POLÍCIE NA MIESTE UDALOSTI (TRESTNÉHO ČINU)

Beata Agnieszka Kulessa
AUDYT ENERGETYCZNY I BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE

Ladislav Mariš, Andrej Veľas
MOŽNOSTI POUŽITIA SOFTVÉROVÝCH NÁSTROJOV V BEZPEČNOSTNÝCH PROJEKTOCH

Robert Poklek
SŁUŻBA WIĘZIENNA W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

Jarosław W. Przybytniowski
JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO W DYSTRYBUCJI USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH

Mariusz Rozwadowski
KONTRWYWIAD GOSPODARCZY WSPÓŁCZESNĄ METODĄ OCHRONY STRATEGICZNYCH INFORMACJI ORGANIZACJI

Juraj Vaculík
ZLEPŠOVANIE NÁSTROJOV NA HODNOTENIE ÚČINNOSTI BEZPEČNOSTNÉHO SYSTÉMU POMOCOU APLIKÁCIE NOVÝCH MODELOV A VÝSTUPNÝCH PARAMETROV

Tomasz Wałek
GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – STRUKTURA I ZADANIA

Róbert Zvada
OBECNÉ POLÍCIE VO VYBRANÝCH KRAJINÁCH STREDNEJ EURÓPY A VZÁJOMNÉ POROVNANIE ICH ČINNOSTI

Vyatheslav V. Berezutskiy, B. Blyukher, V.A. Predko
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ УРОВНИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (SSL) ЧЕЛОВЕКА

Kazimierz Kraj
KLUB WETERANÓW ORGANÓW BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWOWEGO

Natalia G. Mylnikova
ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ ПЕРВЫХ КУРСОВ СПОСОБНОСТИ К ОБОБЩЕНИЮ НА МАТЕРИАЛЕ

Elżbieta Żywucka-Kozłowska
BEZPIECZEŃSTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UMYSŁOWO

KRONIKA/ CHRONICLE /ХРОНИКА