Securitologia – czasopismo

Udostępnij strone

SECURITOLOGIA | SECURITOLOGY | СЕКЮРИТОЛОГИЯ

ISSN: 1898-4509

Oficjalna strona: http://securitologia.edu.pl

„Securitologia” jest czasopismem naukowym publikującym artykuły podejmujące w swej treści szeroko rozumiane problemy bezpieczeństwa jednostki i organizacji społecznych.

Była pierwszym w Polsce – ukazującym się od roku 2000 – periodykiem prezentującym ideę interdyscyplinarnego charakteru badań nad bezpieczeństwem.

„Securitologia” wydawana jest jako półrocznik.

Wydawcami czasopisma są wspólnie Collegium Civitas i European Association for Security.

Zgodnie treścią Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie wykazu czasopism naukowych (Lista B, poz. 1641), za publikację artykułu w „Securitologii” jego Autor uzyskuje 7 punktów (patrz: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-wraz-z-liczba-punktow-przyznawanych-za-publikacje-w-tych-czasopismach.html).

„Securitologia” jest indeksowana w bazach Index Copernicus (IVC 75.62) oraz InfoBase Index (IBI Factor 2,9). Artykuły z czasopisma dostępne są także w bazie The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH).