RUSZKOWSKI Paweł, prof. CC dr hab.

Udostępnij strone

Specjalności dla mediów: analiza sceny politycznej, polityka a społeczeństwo, sondaże opinii publicznej, związki zawodowe, dialog społeczny, konflikty społeczne: strajki, manifestacje, energetyka, polityka energetyczna, polityka klimatyczna, restrukturyzacja górnictwa, elektroenergetyka – koncerny energetyczne, OZE

Absolwent socjologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (1974); tamże doktorat (1982) i habilitacja (2004). Pracownik m.in. Instytutu Socjologii UAM,  Instytutu Socjologii UKSW, Instytutu Politologii UKSW. Aktualnie profesor nadzwyczajny w Instytucie Socjologii Collegium Civitas. Specjalizacje naukowe: socjologia gospodarki, socjologia  energetyki, socjologia polityki. Opublikował m.in.  Socjologia zmiany systemowej w gospodarce (2004);     Grupy interesów a prywatyzacja elektroenergetyki (2009, wraz z A.Wójtowiczem); Segmentacja społeczeństwa polskiego (2012). Redaktor naczelny „Uniwersyteckiego Czasopisma Socjologicznego (2007-2013); redaktor naczelny półrocznika interdyscyplinarnego „Energetyka – Społeczeństwo – Polityka” (2015). Członek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej w zakresie socjologii; członek Rady CBOS; członek Rady Konsultacyjnej przy Polskim Towarzystwie Zdrowia Publicznego. Doradca ds. społecznych ministra zdrowia Marka Balickiego (2003); doradca prof. Zbigniewa Religi w wyborach prezydenckich (2005); doradca ds. energii  ministra nauki i szkolnictwa wyższego Michała  Seweryńskiego (2006-2007). Ekspert KK NSZZ „Solidarność”, FZZ i OPZZ.

CURRICULUM VITAE

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
2007 – 2014 Katedra Socjologii Polityki i Marketingu Politycznego UKSW – kierownik Katedry
2005 – 2006 Katedra Socjologii Pracy i Organizacji w Instytucie Socjologii UKSW – kierownik Katedry.
2003 – 2005 Zakład Socjologii Rynku w Katedrze Socjologii w Collegium Civitas w Warszawie kierownik Zakładu.
2003 – 2004 Centrum Międzykulturowe w Collegium Civitas w Warszawie – dyrektor.
1998 –2004 Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – starszy wykładowca.
2000 – 2002 Agencja Restrukturyzacyjna Instytut Doradztwa Strategicznego sp. z o.o. – prezes Zarządu.
2001 – 2005 Bank Światowy – ekspert.
1991 – 1999 Instytut Badawczo-Doradczy Zmiany S.A. – prezes Zarządu.
1989 – 1991 Instytut Badawczy Samorządu Załogi – dyrektor.
1984 – 1989 Centrum Badania Opinii Społecznej w Warszawie – kierownik zespołu badawczego.
1982 – 1983 Huta „Warszawa – socjolog zakładowy.
1978 – 1982 Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – asystent.
1974 – 1977 Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – doktorant.WYKSZTAŁCENIE:
1974 magister socjologii -Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1982 doktor socjologii – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
„Struktury myślowe a klasy i warstwy społeczne”.
2004 doktor habilitowany socjologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
„Socjologia zmiany systemowej w gospodarce”

PROJEKTY BADAWCZO-NAUKOWE:
Kierownictwo zespołu badawczego w projektach badawczych oraz innowacyjnych:
2007- 2008 Pokolenie JPII: świadomość polskiej młodzieży po śmierci Jana Pawła II, Projekt nr – N 116 014 31/1296, finansowanego przez MNiSW, zrealizowany przez Collegium Civitas: lider projektu prof. Jadwiga Koralewicz

Publikacja: Jadwiga Koralewicz, Paweł Ruszkowski, Jacek Bieliński, Agnieszka Figiel, (red.) Dylematy światopoglądowe młodzieży, Zysk i S-ka i Collegium Civitas, Poznań 2009

2011- 2014 Spółki pracownicze – przepis na sukces, Projekt WND – POKL, Nr 02.01.02-00-034/10; zrealizowany przez Forum Związków Zawodowych, lider projektu Zygmunt Mierzejewski.

Publikacja: Spółki pracownicze – przepis na sukces, pr. zbior., Wydawca: Forum Związków Zawodowych, Warszawa 2014.

2014 – 2015 – Prywatyzacja pracownicza w Kopalni Soli „Kłodawa”
Informacja o kierowaniu grantami badawczymi MNiSW
• 2006-2007 Dysfunkcjonalne grupy interesów w elektroenergetyce,
Publikacja: P. Ruszkowski, A. Wójtowicz (red.), Grupy interesów a prywatyzacja elektroenergetyki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
Badanie objęło całą branżę elektroenergetyczną; jako studium przypadku zaprezentowano prywatyzację Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin.
• 2008- 2010 Oblicza polskiego konserwatyzmu
Badanie objęło elity menadżerskie i związkowe w następujących firmach: Kopalnia Węgla Brunatnego „Turów” S.A. , Elektrownia „Turów” S.A., Elektrownia „Opole” S.A., Elektrownia „Bełchatów” S.A., Enion S.A.
Publikacja: P. Ruszkowski (red.) Oblicza polskiego konserwatyzmu. Wartości elit branżowych, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010.
Funkcje doradcze i eksperckie:
• Doradca Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”
• Doradca ds. społecznych ministra zdrowia Marka Balickiego
• Doradca ministra nauki i szkolnictwa wyższego Michała Seweryńskiego
• Doradca prof. Zbigniewa Religi w wyborach prezydenckich (2005)
• Ekspert KK NSZZ „Solidarność”, FZZ i OPZZ
• Członek Rady CBOS

Udział w zagranicznych projektach eksperckich:

• 2001- 02 HOLANDIA
Program szkoleniowy w zakresie budowania strategii dla NSZZ Solidarność realizowany we współpracy z holenderską centralą związkową FNV Bondgenoten – kierownik projektu.
• 1998 BUŁGARIA
Program pomocy dla rządu Bułgarii w zakresie restrukturyzacji sektora energetycznego. Projekt realizowany przez Fundację CASE, finansowany przez Open Society Institute (Soros) – kierownik projektu.

• 1998 BUŁGARIA
PHARE PROJECT, DFC. Program społeczny w zakresie przygotowania strategii transformacji Kopalni Węgla Brunatnego i Elektrowni w Bobov Dol – kierownik zespołu.
• 1996 BUŁGARIA
Rehabilitacja przez pracę – diagnoza organizacyjna przedsiębiorstwa usługowego LOZANA, zatrudniającego inwalidów, w tym chorych psychicznie – konsultant.
• 1995 ARMENIA
Projekt Banku Światowego, Admiralty Consulting Group. Przygotowanie procedur prywatyzacji i restrukturyzacji dla wybranych przedsiębiorstw przemysłowych (fabryka dywanów, fabryka sprzętu spawalniczego, fabryka lamp, fabryka poliwinylu, wytwórnia koniaku) – kierownik zespołu.
• 1994 BUŁGARIA
Projekt Banku Światowego, Admiralty Consulting Group. Przygotowanie prywatyzacji fabryki mebli EMOS w Sofii. Przygotowanie procedury wykupu menedżersko-pracowniczego, negocjacje z menedżmentem i administracją państwową – konsultant.

SPIS PUBLIKACJI:

Monografie:
• Ruszkowski P., Socjologia zmiany systemowej w gospodarce, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004
• Ruszkowski P., Segmentacja społeczeństwa polskiego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2012.

Redakcja prac zbiorowych:
• Paweł Ruszkowski, Jacek Bieliński, Agnieszka Figiel (red), JP II pokolenie czy mozaika wartości ?, Zysk i S-ka i Collegium Civitas, Poznań 2006
• Hanna Podedworna, Paweł Ruszkowski, (red.) Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce, Warszawa 2008
• Paweł Ruszkowski, Andrzej Wójtowicz, (red.) „Grupy interesów a prywatyzacja elektroenergetyki”, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 2009
• Jadwiga Koralewicz, Paweł Ruszkowski, Jacek Bieliński, Agnieszka Figiel, (red.) Dylematy światopoglądowe młodzieży, Zysk i S-ka i Collegium Civitas, Poznań 2009
• Paweł Ruszkowski (red.) Oblicza polskiego konserwatyzmu. Wartości elit branżowych, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010.

Artykuły w pracach zbiorowych:
• Ruszkowski P., Hierarchia wartości młodzieży, [w:] Ruszkowski P., Bieliński J., Figiel A., (red), JP II pokolenie czy mozaika wartości ?, Zysk i S-ka i Collegium Civitas, Poznań 2006
• Ruszkowski P., Dysfunkcjonalne grupy interesów a system społeczny, [w:] Sojak R. (red.) „Szara strefa przemocy – szara strefa transformacji?”, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007
• Ruszkowski P., Polski konserwatyzm potransformacyjny. Od konserwatyzmu klasycznego do neoklasycznego, [w:] Drozdowski R. (red.) „Końce i początki”, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007
• Ruszkowski P., Wybory a świadomość społeczna (wraz z J. Bielińskim), [w:] J.P. Gieorgica (red.) Scena polityczna w Polsce i na Podlasiu, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, Białystok 2007
• Ruszkowski P., Renesans wartości konserwatywnych, [w:] Piotr Mazurkiewicz, Krzysztof Wielecki, Kryzys postindustrialny: interpretacje, prognozy, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego 2007
• Ruszkowski P., Grupy interesów w gospodarce, [w:] Banaszak S., Doktór K. „Problemy socjologii gospodarki”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań 2008
• Ruszkowski P., Transformacja elektroenergetyki a branżowe grupy interesów, [w:] Ruszkowski P., Wójtowicz A., (red.) „Grupy interesów a prywatyzacja elektroenergetyki”, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 2009
• Ruszkowski P., Aktorzy prywatyzacji PAK na scenie Sejmowej Komisji Gospodarki, [w:] Ruszkowski P., Wójtowicz A., (red.) „Grupy interesów a prywatyzacja elektroenergetyki”, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 2009
• Ruszkowski P., Prywatyzacja PAK – analiza społecznego pola gry, [w:] Ruszkowski P., Wójtowicz A., (red.) „Grupy interesów a prywatyzacja elektroenergetyki”, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 2009
• Ruszkowski P., Sadurska E., Prywatyzacja PAK – scena, aktorzy, scenariusze, [w:] Ruszkowski P., Wójtowicz A., (red.) „Grupy interesów a prywatyzacja elektroenergetyki”, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 2009
• Ruszkowski P., Bieliński J., Perspektywa badawcza a dynamika procesu badawczego w badaniu światopoglądów młodzieży, [w:] Koralewicz J.,, Ruszkowski P., Bieliński J., Figiel A., (red.) Dylematy światopoglądowe młodzieży, Zysk i S-ka i Collegium Civitas, Poznań 2009
• Ruszkowski P., Nastawienia antyklerykalne i agnostyczne młodzieży, [w:] Koralewicz J.,, Ruszkowski P., Bieliński J., Figiel A., (red.) Dylematy światopoglądowe młodzieży, Zysk i S-ka i Collegium Civitas, Poznań 2009
• Ruszkowski P., Oblicza konserwatyzmu w III RP: uwagi wprowadzające, [w:] Ruszkowski P.,(red.) Oblicza polskiego konserwatyzmu. Wartości elit branżowych, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010.
• Ruszkowski P., „Wspólnota” i „zachowawczość” jako fundamenty konserwatyzmu przemysłowego, [w:] Ruszkowski P.,(red.) Oblicza polskiego konserwatyzmu. Wartości elit branżowych, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010.
• Ruszkowski P., „Niewierzący czy poszukujący? Agnostycyzm i antyklerykalizm młodzieży w badaniach empirycznych”, (w:) S. H. Zaręba, Socjologia życia religijnego: tradycje badawcze wobec zmiany kulturowej, Wydawnictwo UKSW, Warszawa,2010.
• Ruszkowski P. „ Druga fala modernizacji – od partycypacji gospodarczej do partycypacji politycznej”, (w:) Trzydzieści lat ustawy o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego, Senat RP, Warszawa 2012.

Artykuły w czasopismach:

• Ruszkowski P., Socjolog przemysłu w warunkach stanu wojennego, Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, Nr 2/2008 (2 pkt.)
• Ruszkowski P., Segmentacja społeczeństwa polskiego. Model teoretyczny, Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, Nr 6/201
• Ruszkowski P., Polityczne aspekty zjawiska segmentacji społeczeństwa, Przegląd Politologiczny Nr 2/2013
• Publikacje w druku: Ruszkowski P. Social Partners’ Strategic Dilemas, Warsaw Forum of Economic Sociology

UDZIAŁ W KOMITECIE REDAKCYJNYM CZASOPISM SPECJALISTYCZNYCH:
• Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne 2007-2014 – redaktor naczelny; obecnie członek rady naukowej
• Energetyka – Społeczeństwo – Polityka 2015 – redaktor naczelny