ROTT Dariusz, prof. dr hab.

Udostępnij strone

Historyk literatury, medioznawca, kulturoznawca, edytor; absolwent i od 1988 roku pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Akademii Ignatianum w Krakowie; profesor wizytujący w Collegium Civitas w latach 2014-2015; w latach 2003-2013 członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego; od maja 2014 redaktor naczelny miesięcznika społeczno-kulturalnego „Śląsk”, od stycznia 2015 dyrektor Centrum Innowacji, Transeferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego. Autor i redaktor kilkudziesięciu książek i artykułów z zakresu kultury literackiej dawnej Polski oraz podróżopisarstwa. Hobby: podróże, kolejnictwo, zwiedzanie podziemi, kolekcjonowanie pocztówek z mapami i planami. Więcej: www.chorograf.pl