ROHR-GARZTECKI Marek, b. amb.

Udostępnij strone

Dyplomata, pracownik naukowy, publicysta. Współtwórca polskiego ruchu kontrkulturowego w połowie lat 60. XX w.

Autor pierwszej książki o muzyce rockowej, jaka ukazała się w bloku socjalistycznym Rock – Od Presleya do Santany, będącej, chronologicznie, drugą historią tej muzyki jaka ukazała się na świecie. Jeden z pierwszych popularyzatorów muzyki alternatywnej w Polsce w latach 60. i 70. oraz muzyki świata w Wielkiej Brytanii i w Polsce.

W latach 1997-1998 pracował jako analityk (Research Associate) w Międzynarodowym Instytucie Studiów Strategicznych w Londynie. W latach 2006-2008 był asystentem w Instytucie Studiów Politycznych PAN, gdzie specjalizował się w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem narodowym.

Był gościnnym wykładowcą szeregu uczelni, w tym: Uniwersytetu Harvarda (USA), Uniwersytetu Yale (USA), Claire College (Cambridge, W. Brytania), Trinity College (Dublin, Irlandia), Uniwersytetu McGill (Montreal, Kanada), Uniwerystetu w Århus (Dania).
Jest autorem i współautorem szeregu publikacji z tematyki politologicznej, militarnej, afrykanistycznej i muzycznej oraz kilkuset artykułów opublikowanych na trzech kontynentach, m.in. książki Rock: od Presleya do Santany, haseł w Wielkiej Encyklopedii Muzyki PWN, encyklopedii afrykanistycznej Africa South of Sahara (wyd. Taylor and Francis) oraz w Encyklopedii polskiej emigracji i Polonii.