Zniżka dla zmieniających uczelnię i aplikujących do Collegium Civitas

Udostępnij strone

Regulamin promocji

20% zniżki w opłatach za pierwszy semestr nauki

dla Kandydatów decydujących się na zmianę uczelni i aplikujących do Collegium Civitas w roku akademickim 2018/2019

 

 

 

  1. Promocja jest skierowana do Kandydatów, którzy zdecydują się na rozpoczęcie studiów w semestrze letnim w Collegium Civitas i rozpoczną naukę na wybranej przez siebie specjalności na studiach I lub II stopnia (licencjackich/magisterskich) prowadzonych w języku polskim, polsko-angielskim lub angielskim w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym w roku akademickim 2018/2019, którzy złożyli prawidłowy komplet dokumentów w Dziale Rekrutacji w okresie od 15.01.2019 roku do 10.02.2019.

 

  1. Promocja umożliwia 20% zniżkę w opłatach za pierwszy semestr studiów I lub II stopnia – opłata roczna, semestralna lub w systemie ratalnym 5 rat w Collegium Civitas pod warunkiem rozpoczęcia przez Kandydata studiów w semestrze letnim 2018/2019.

 

  1. Warunkiem skorzystania z promocji jest: złożenie dokumentów w dziale Rekrutacji w okresie trwania promocji tj. 15.01.2019 roku do 10.02.2019, dopełnienie wszelkich procedur rekrutacyjnych, wpłacenie wpisowego, opłaty kwalifikacyjnej oraz czesnego zgodnie z Zarządzeniem Rektora Collegium Civitas Nr. 30/2018 z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie odpłatności za studia oraz przedstawienie decyzji o przyjęciu na studia w innej uczelni lub indeksu/legitymacji studenckiej.

 

  1. W przypadku rezygnacji Kandydata – studenta z podjęcia studiów po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego i rekrutacyjnego dotyczącego tego kandydata, wpłacona opłata na poczet czesnego (opłata semestralna lub w systemie ratalnym 5 rat) podlega zwrotowi w wysokości odpowiednio pomniejszonej o koszty postępowania kwalifikacyjnego oraz rekrutacyjnego, tj. o kwotę 420 złotych (w przypadku studiów prowadzonych w języku polskim), 700 złotych (w przypadku studiów prowadzonych w języku polsko-angielskim), 740 złotych (w przypadku studiów prowadzonych w języku angielskim).

 

  1. Rektorowi przysługuje prawo do odwołania Promocji w każdym czasie pod warunkiem poszanowania praw nabytych przez osoby do dnia odwołania Promocji.

 

  1. Promocja nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi w Collegium Civitas.

 

  1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej civitas.edu.pl oraz w Biurze rekrutacji.

 

 

 

ZOBACZ TAKŻE:
Informacje dla osób zainteresowanych rozpoczęciem studiów w Collegium Civitas:
Zasady przyjęć na I semestr studiów I stopnia
Zasady przyjęć na I semestr studiów II stopnia
Informacje dla osób zainteresowanych przeniesieniem na wyższy semestr studiów:
Zasady przeniesienia z innej uczelni