Voucher 15% zniżki na I semestr studiów I stopnia w Collegium Civitas

Udostępnij strone

Regulamin promocji

„Voucher 15% zniżki na I semestr studiów I stopnia
w Collegium Civitas”

dla kandydatów na studia w roku akademickim 2019/2020

 

 

 

  1. Promocja jest skierowana do Kandydatów, którzy zdecydują się na rozpoczęcie studiów w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 w Collegium Civitas i rozpoczną naukę na wybranej przez siebie specjalności na studiach I stopnia (licencjackich) prowadzonych w języku polskim, w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym w roku akademickim 2019/2020, którzy złożyli prawidłowy komplet dokumentów w Dziale Rekrutacji w okresie od 04.2019 roku do 31.07.2019 i przedstawili Voucher: „Voucher 15% zniżki na I semestr studiów licencjackich w Collegium Civitas”.

 

  1. Promocja umożliwia 15% zniżkę w opłacie za pierwszy semestr studiów I stopnia – płatnej w systemie opłaty rocznej, semestralnej lub w systemie ratalnym 5 rat w Collegium Civitas pod warunkiem rozpoczęcia przez Kandydata studiów w semestrze zimowym 2019/2020.

 

  1. Warunkiem skorzystania z promocji jest przedstawienie vouchera w momencie składania dokumentów w Dziale Rekrutacji Collegium Civitas.

 

  1. W przypadku rezygnacji Kandydata – studenta z podjęcia studiów po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego i rekrutacyjnego dotyczącego tego kandydata, wpłacona opłata na poczet czesnego (opłata roczna, semestralna lub w systemie ratalnym 5 rat) podlega zwrotowi w całości.

 

  1. Promocja nie łączy się innymi ofertami promocyjnymi w Collegium Civitas.

 

  1. Promocja wchodzi w życie z dniem 01.2019 i trwa do 31.07.2019. Rektorowi przysługuje prawo do odwołania Promocji w każdym czasie pod warunkiem poszanowania praw nabytych przez osoby do dnia odwołania Promocji.

 

  1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej civitas.edu.pl oraz w Dziale Rekrutacji.