Voucher 15% zniżki na I semestr studiów I stopnia w Collegium Civitas

Udostępnij strone

Regulamin promocji

„Voucher 15% zniżki na I semestr studiów I stopnia
w Collegium Civitas”

dla kandydatów na studia w roku akademickim 2019/2020

 

 

 

UWAGA! Podstawą ubiegania się o zniżkę jest posiadanie drukowanego vouchera rozdawanego na wybranych eventach organizowanych przez Collegium Civitas. Wydruk regulaminu vouchera nie jest podstawą do skorzystania ze zniżki.
 

 

REGULAMIN
 

  1. Promocja jest skierowana do Kandydatów, którzy zdecydują się na rozpoczęcie studiów w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 w Collegium Civitas i rozpoczną naukę na wybranej przez siebie specjalności na studiach I stopnia (licencjackich) prowadzonych w języku polskim, w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym w roku akademickim 2019/2020, którzy złożyli prawidłowy komplet dokumentów w Dziale Rekrutacji w okresie od 04.2019 roku do 31.07.2019 i przedstawili Voucher: „Voucher 15% zniżki na I semestr studiów licencjackich w Collegium Civitas”.

 

  1. Promocja umożliwia 15% zniżkę w opłacie za pierwszy semestr studiów I stopnia – płatnej w systemie opłaty rocznej, semestralnej lub w systemie ratalnym 5 rat w Collegium Civitas pod warunkiem rozpoczęcia przez Kandydata studiów w semestrze zimowym 2019/2020.

 

  1. Warunkiem skorzystania z promocji jest przedstawienie vouchera w momencie składania dokumentów w Dziale Rekrutacji Collegium Civitas.

 

  1. W przypadku rezygnacji Kandydata – studenta z podjęcia studiów po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego i rekrutacyjnego dotyczącego tego kandydata, wpłacona opłata na poczet czesnego (opłata roczna, semestralna lub w systemie ratalnym 5 rat) podlega zwrotowi w całości.

 

  1. Promocja nie łączy się innymi ofertami promocyjnymi w Collegium Civitas.

 

  1. Promocja wchodzi w życie z dniem 01.2019 i trwa do 31.07.2019. Rektorowi przysługuje prawo do odwołania Promocji w każdym czasie pod warunkiem poszanowania praw nabytych przez osoby do dnia odwołania Promocji.

 

  1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej civitas.edu.pl oraz w Dziale Rekrutacji.