Promocja „Early birds” na r. ak. 2021/2022

Udostępnij strone

Zyskaj 20% zniżki w czesnym za I semestr nauki w Collegium Civitas!

 

Złóż dokumenty do 31.05.2021, aby skorzystać z promocji!

 

 

Regulamin promocji „Early Birds” w roku akademickim 2021/2022

  1. Promocja skierowana jest do Kandydatów rozpoczynających naukę w Collegium Civitas na studiach I lub II stopnia prowadzonych w języku polskim, angielskim lub polsko-angielskim w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym w roku akademickim 2021/2022, którzy przesłali skany wszystkich wymaganych dokumentów do Działu Rekrutacji w okresie od 15 kwietnia 2021 do 31 maja 2021 r.
  2. Kandydaci przystępujący do egzaminu maturalnego w roku 2021 przesyłają w okresie trwania promocji skany wszystkich wymaganych dokumentów, poza świadectwem dojrzałości. Ten dokument tegoroczni maturzyści powinni dostarczyć do 30 lipca br.
  3. Promocja nie obejmuje osób podejmujących studia na specjalnościach realizowanych we współpracy z partnerami akademickimi (podwójny dyplom) oraz specjalnościach dofinansowanych.
  4. Promocja zapewnia 20% zniżkę w opłatach za I semestr nauki w Uczelni pod warunkiem rozpoczęcia przez kandydata studiów w semestrze zimowym 2021/2022.
  5. Warunkiem skorzystania z promocji jest przedstawienie skanu dowodu wpłaty za I semestr studiów (opłata semestralna lub w systemie ratalnym) wnoszonej tytułem świadczenia przez Uczelnię usług edukacyjnych (tzw. czesnego) w momencie aplikowania na studia zgodnie z Zarządzeniem Rektora Collegium Civitas nr 20/2021 z dnia 12.04.2021 w sprawie odpłatności za studia, pomniejszonej o 20%.
  6. Promocja wchodzi w życie z dniem 15.04.2021 r. i trwa do 31.05.2021 r. i nie łączy się innymi ofertami promocyjnymi w Collegium Civitas.
  7. W przypadku rezygnacji kandydata z podjęcia studiów po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego tego kandydata, wpłacona opłata na poczet czesnego (opłata semestralna lub w systemie ratalnym) podlega zwrotowi. Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna.
  8. Rektorowi przysługuje prawo do odwołania Promocji w każdym czasie pod warunkiem poszanowania praw nabytych przez osoby do dnia odwołania Promocji.