Promocja „Early birds” na r. ak. 2020/2021

Udostępnij strone

Nie płać opłaty kwalifikacyjnej i zyskaj 10% zniżki
w czesnym za I semestr nauki w Collegium Civitas!

 

Złóż dokumenty do 30.06.2020 aby skorzystać z promocji!

 

 

Promocja skierowana jest do Kandydatów rozpoczynających naukę w Collegium Civitas na studiach I lub II stopnia prowadzonych w języku polskim, angielskim lub polsko-angielskim w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym w roku akademickim 2020/2021, którzy przesłali skany wszystkich wymaganych dokumentów do Działu Rekrutacji w okresie od 7.05.2020 do 30.06.2020 r.

Kandydaci przystępujący do egzaminu maturalnego w roku 2020 przesyłają w okresie trwania promocji skany wszystkich wymaganych dokumentów, poza świadectwem dojrzałości. Ten dokument tegoroczni maturzyści powinni dostarczyć do 20 września br.
 

Promocja nie obejmuje osób podejmujących studia na specjalnościach realizowanych we współpracy z partnerami akademickimi (podwójny dyplom) oraz specjalnościach dofinansowanych.
 

Warunkiem skorzystania z promocji jest przedstawienie skanu dowodu wpłaty pierwszej raty opłaty wnoszonej tytułem świadczenia przez Uczelnię usług edukacyjnych (tzw. czesnego) w momencie aplikowania na studia (opłata roczna, semestralna lub w systemie ratalnym 5 rat) zgodnie z Zarządzeniem Rektora Collegium Civitas nr 5/2020 z dnia 10 marca 2020 w sprawie odpłatności za studia, pomniejszonej o 10%.
 

Promocja wchodzi w życie z dniem 7.05.2020 i trwa do 30.06.2020r. i nie łączy się innymi ofertami promocyjnymi w Collegium Civitas.

 

Regulamin promocji

Regulamin promocji „Early Birds” w roku akademickim 2020/2021

1. Promocja skierowana jest do Kandydatów rozpoczynających naukę w Collegium Civitas na studiach I lub II stopnia prowadzonych w języku polskim, angielskim lub polsko-angielskim w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym w roku akademickim 2020/2021, którzy przesłali skany wszystkich wymaganych dokumentów do Działu Rekrutacji w okresie od 7.05.2020 do 30.06.2020 r.

2. Kandydaci przystępujący do egzaminu maturalnego w roku 2020 przesyłają w okresie trwania promocji skany wszystkich wymaganych dokumentów, poza świadectwem dojrzałości. Ten dokument tegoroczni maturzyści powinni dostarczyć do 20 września br.

3. Promocja nie obejmuje osób podejmujących studia na specjalnościach realizowanych we współpracy z partnerami akademickimi (podwójny dyplom) oraz specjalnościach dofinansowanych.

4. Promocja umożliwia całkowite zwolnienie Kandydata z opłaty kwalifikacyjnej/rekrutacyjnej oraz zapewnia 10% zniżkę w opłatach za I semestr nauki w Uczelni pod warunkiem rozpoczęcia przez kandydata studiów w semestrze zimowym 2020/2021.

5. Warunkiem skorzystania z promocji jest przedstawienie skanu dowodu wpłaty pierwszej raty opłaty wnoszonej tytułem świadczenia przez Uczelnię usług edukacyjnych (tzw. czesnego) w momencie aplikowania na studia (opłata roczna, semestralna lub w systemie ratalnym 5 rat) zgodnie z Zarządzeniem Rektora Collegium Civitas nr 5/2020 z dnia 10 marca 2020 w sprawie odpłatności za studia, pomniejszonej o 10%.

6. Promocja wchodzi w życie z dniem 7.05.2020 i trwa do 30.06.2020r. i nie łączy się innymi ofertami promocyjnymi w Collegium Civitas.

7. W przypadku rezygnacji kandydata z podjęcia studiów po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego tego kandydata, wpłacona opłata na poczet czesnego (opłata roczna, semestralna lub w systemie ratalnym 5 rat) podlega zwrotowi w wysokości odpowiednio pomniejszonej o opłatę kwalifikacyjną.

8. Rektorowi przysługuje prawo do odwołania Promocji w każdym czasie pod warunkiem poszanowania praw nabytych przez osoby do dnia odwołania Promocji.