Promocja „Early birds” na r. ak. 2019/2020

Udostępnij strone

Nie płać opłaty kwalifikacyjnej i zyskaj 10% zniżki
w czesnym za I semestr nauki w Collegium Civitas!

 

Złóż dokumenty do 31.05 aby skorzystać z promocji!

 

 

Promocja skierowana jest do Kandydatów rozpoczynających naukę w Collegium Civitas na studiach I lub II stopnia prowadzonych w języku polskim, angielskim lub polsko-angielskim w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym w roku akademickim 2019/2020, którzy złożyli prawidłowy komplet dokumentów w Dziale Rekrutacji w okresie od 6.05.2019 do 31.05.2019r.

 

Promocja nie obejmuje specjalności:

Marketing internetowy i e-commerce (na kierunku Zarządzanie), Analiza i zarządzanie sprawami publicznymi (na kierunku Socjologia), Multimedia communication (na kierunku Socjologia, prowadzone w języku angielskim) oraz:

 • International Business and Negotiations – podwójny dyplom z ARU
 • International History and Security Studies – podwójny dyplom z WVU
 • International Relations – podwójny dyplom z ARU
 • International Business and Negotiations – podwójny dyplom z SDU
 • Criminal Justice – podwójny dyplom z ARU

 

Warunkiem skorzystania z promocji jest przedstawienie dowodu wpłaty pierwszej raty opłaty wnoszonej tytułem świadczenia przez Uczelnię usług edukacyjnych (tzw. czesnego) w momencie składania dokumentów w Dziale Rekrutacji (opłata roczna, semestralna lub w systemie ratalnym 5 rat) zgodnie z Zarządzeniem Rektora Collegium Civitas Nr. 26/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie odpłatności za studia, pomniejszonej o 10% oraz dostarczenie oryginału świadectwa dojrzałości do 15.07.2019r.

 

Regulamin promocji

Regulamin promocji „Early Birds” w roku akademickim 2019/2020

1. Promocja skierowana jest do Kandydatów rozpoczynających naukę w Collegium Civitas na studiach I lub II stopnia prowadzonych w języku polskim, angielskim lub polsko-angielskim w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym w roku akademickim 2019/2020, którzy złożyli prawidłowy komplet dokumentów w Dziale Rekrutacji w okresie od 6.05.2019 do 31.05.2019r.

2. Z promocji wyłączone są studia:

Marketing internetowy i e-commerce (na kierunku Zarządzanie), Analiza i zarządzanie sprawami publicznymi (na kierunku Socjologia), Multimedia communication (na kierunku Socjologia, prowadzone w języku angielskim) oraz:

  • International Business and Negotiations – podwójny dyplom z ARU
  • International History and Security Studies – podwójny dyplom z WVU
  • International Relations – podwójny dyplom z ARU
  • International Business and Negotiations – podwójny dyplom z SDU
  • Criminal Justice – podwójny dyplom z ARU

3. Promocja umożliwia całkowite zwolnienie Kandydata z opłaty kwalifikacyjnej oraz zapewnia 10% zniżkę w opłatach za I semestr nauki w Uczelni pod warunkiem rozpoczęcia przez kandydata studiów w semestrze zimowym 2019/2020.

4. Warunkiem skorzystania z promocji jest przedstawienie dowodu wpłaty pierwszej raty opłaty wnoszonej tytułem świadczenia przez Uczelnię usług edukacyjnych (tzw. czesnego) w momencie składania dokumentów w Dziale Rekrutacji (opłata roczna, semestralna lub w systemie ratalnym 5 rat) zgodnie z Zarządzeniem Rektora Collegium Civitas Nr. 26/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie odpłatności za studia, pomniejszonej o 10% oraz dostarczenie oryginału świadectwa dojrzałości do 15.07.2019r.

5. Promocja wchodzi w życie z dniem 6.05.2019 i trwa do 31.05.2019r.

6. Promocja nie łączy się innymi ofertami promocyjnymi w Collegium Civitas.

7. W przypadku rezygnacji kandydata z podjęcia studiów po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego tego kandydata, wpłacona opłata na poczet czesnego (opłata roczna, semestralna lub w systemie ratalnym 5 rat) podlega zwrotowi w wysokości odpowiednio pomniejszonej o opłatę kwalifikacyjną tj. o kwotę 85 zł.

8. Rektorowi przysługuje prawo do odwołania Promocji w każdym czasie pod warunkiem poszanowania praw nabytych przez osoby do dnia odwołania Promocji.