„Last Minute” 2019

Udostępnij strone

Nie płać opłaty kwalifikacyjnej i zyskaj 5% zniżki
w czesnym za I semestr nauki w Collegium Civitas!

 

Złóż dokumenty do 14.09 aby skorzystać z promocji!
 

 

 

Promocja skierowana jest do Kandydatów rozpoczynających naukę w Collegium Civitas na studiach I lub II stopnia prowadzonych w języku polskim, angielskim lub polsko-angielskim w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym w roku akademickim 2019/2020, którzy złożyli prawidłowy komplet dokumentów w Dziale Rekrutacji w okresie od 11.09.2019 do 14.09.2019r.

 

Promocja nie obejmuje specjalności:

Multimedia communication (na kierunku socjologia, prowadzone w języku angielskim) oraz:

 • International Business and Negotiations – podwójny dyplom z ARU
 • International History and Security Studies – podwójny dyplom z WVU
 • International Relations – podwójny dyplom z ARU

 

Warunkiem skorzystania z promocji jest przedstawienie dowodu wpłaty pierwszej raty opłaty wnoszonej tytułem świadczenia przez Uczelnię usług edukacyjnych (tzw. czesnego) w momencie składania dokumentów w Dziale Rekrutacji (opłata roczna, semestralna lub w systemie ratalnym 5 rat) zgodnie z Zarządzeniem Rektora Collegium Civitas Nr. 26/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie odpłatności za studia, pomniejszonej o 5%.

 

 

Regulamin promocji

Regulamin promocji „Last Minute” w roku akademickim 2019/2020

 

 1. Promocja skierowana jest do Kandydatów rozpoczynających naukę w Collegium Civitas na studiach I lub II stopnia prowadzonych w języku polskim, angielskim lub polsko-angielskim w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym w roku akademickim 2019/2020, którzy złożyli prawidłowy komplet dokumentów w Dziale Rekrutacji w okresie od 11.09.2019 do 14.09.2019r.

 

 1. Z promocji wyłączone są studia:  Multimedia communication (na kierunku socjologia, prowadzone w języku angielskim) oraz:
 • International Business and Negotiations – podwójny dyplom z ARU
 • International History and Security Studies – podwójny dyplom z WVU
 • International Relations – podwójny dyplom z ARU

 

 1. Promocja umożliwia całkowite zwolnienie Kandydata z opłaty kwalifikacyjnej oraz zapewnia 5% zniżkę w opłatach za I semestr nauki w Uczelni pod warunkiem rozpoczęcia przez kandydata studiów w semestrze zimowym 2019/2020.

 

 1. Warunkiem skorzystania z promocji jest przedstawienie dowodu wpłaty pierwszej raty opłaty wnoszonej tytułem świadczenia przez Uczelnię usług edukacyjnych (tzw. czesnego) w momencie składania dokumentów w Dziale Rekrutacji (opłata roczna, semestralna lub w systemie ratalnym 5 rat) zgodnie z Zarządzeniem Rektora Collegium Civitas Nr. 26/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie odpłatności za studia, pomniejszonej o 5%.

 

 1. Promocja wchodzi w życie z dniem 11.09.2019 i trwa do 14.09.2019r.

 

 1. Promocja nie łączy się innymi ofertami promocyjnymi w Collegium Civitas.

 

 1. W przypadku rezygnacji kandydata z podjęcia studiów po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego tego kandydata, wpłacona opłata na poczet czesnego (opłata roczna, semestralna lub w systemie ratalnym 5 rat) podlega zwrotowi w wysokości odpowiednio pomniejszonej o opłatę kwalifikacyjną tj. o kwotę 85 zł.

 

 1. Rektorowi przysługuje prawo do odwołania Promocji w każdym czasie pod warunkiem poszanowania praw nabytych przez osoby do dnia odwołania Promocji.

 

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.civitas.edu.pl oraz w Biurze rekrutacji.