First Minute 2020

Udostępnij strone

Złóż komplet dokumentów w dniach 11.08.2020 do 25.08.2020 i uzyskaj 20% zniżki w czesnym za I semestr studiów!

 

Promocja skierowana jest do Kandydatów rozpoczynających naukę w Collegium Civitas na studiach I lub II stopnia prowadzonych w języku polskim, angielskim lub polsko-angielskich w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym w roku akademickim 2020/2021, od semestru zimowego, którzy złożą prawidłowy komplet dokumentów w Dziale Rekrutacji Collegium Civitas w okresie od 11.08.2020 do 25.08.2020, włącznie z dowodem wniesienia co najmniej pierwszej raty czesnego pomniejszonej o wysokość zniżki.

Zniżka naliczana jest od wysokości czesnego za I semestr. W przypadku płatności w ratach, Kandydat pomniejsza pierwszą ratę o całą kwotę zniżki naliczonej za I semestr.

Promocja nie obejmuje osób podejmujących studia na specjalnościach realizowanych we współpracy z partnerami akademickimi (podwójny dyplom) oraz specjalnościach dofinansowanych.

W związku z zagrożeniem wirusem COVID-19  załączenie skanów prawidłowego kompletu dokumentów na platformie rekrutacyjnej (rekrutacja.civitas.edu.pl) jest uznawane za złożenie dokumentów. Dostarczenie oryginałów dokumentów do wglądu będzie konieczne w późniejszym terminie.

Regulamin promocji

1. Promocja skierowana jest do Kandydatów rozpoczynających naukę w Collegium Civitas na studiach I lub II stopnia prowadzonych w języku polskim, angielskim lub polsko-angielskich w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym w roku akademickim 2020/2021, którzy złożyli prawidłowy komplet dokumentów w Dziale Rekrutacji w okresie od 11.08.2020 do 25.08.2020.

2. Promocja nie obejmuje osób podejmujących studia na specjalnościach realizowanych we współpracy z partnerami akademickimi (podwójny dyplom) oraz specjalnościach dofinansowanych.

3. Promocja zapewnia 20% zniżkę w opłatach za I semestr nauki w Uczelni pod warunkiem rozpoczęcia przez kandydata studiów w semestrze zimowym 2020/2021.

4. Warunkiem skorzystania z promocji jest przedstawienie skanu dowodu wpłaty opłaty wnoszonej tytułem świadczenia przez Uczelnię usług edukacyjnych (tzw. czesnego) w momencie złożenia kompletu dokumentów na studia I lub II stopnia prowadzonych w języku polskim, angielskim lub polsko-angielskich w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym (opłata semestralna, roczna lub w systemie ratalnym 5 rat za semestr) zgodnie z Zarządzeniem Rektora Collegium Civitas nr 5/2020 z dnia 10 marca 2020 w sprawie odpłatności za studia, pomniejszonej o 20%. Zniżka naliczana jest od wysokości czesnego za I semestr. W przypadku płatności w ratach, Kandydat pomniejsza pierwszą ratę o wysokość zniżki naliczonej za I semestr.

5. Promocja wchodzi w życie z dniem 11.08.2020 i trwa do 25.08.2020 i nie łączy się innymi ofertami promocyjnymi w Collegium Civitas.

6. W przypadku rezygnacji kandydata z podjęcia studiów po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego tego kandydata, wpłacona opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

7. Rektorowi przysługuje prawo do odwołania Promocji w każdym czasie pod warunkiem poszanowania praw nabytych przez osoby do dnia odwołania Promocji.