3×100

Udostępnij strone

2018 rok wyznacza szczególną rocznicę – 100 lat odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji uczelnia postanowiła przygotować dla Kandydatów szczególny prezent – zniżkę na studia.

 

100 pierwszych Kandydatów, którzy rozpoczną naukę na wybranych kierunkach studiów podyplomowych w roku akademickim 2018/2019, otrzyma zniżkę w wysokości 300 zł (3 × 100 zł):

a)      100 zł – opłata kwalifikacyjna,
b)      100 zł – za pierwszy semestr studiów,
c)      100 zł – za drugi semestr studiów.

 

Promocja do 26.11.2018 obejmuje kierunki:

 

Promocja do 19.01.2019 obejmuje kierunki:

 

 

 

 


Regulamin promocji

 „3×100”
dla Kandydatów aplikujących na studia podyplomowe w Collegium Civitas

w roku akademickim 2018/2019

 

 1. Promocja jest przygotowana w związku ze 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę i skierowana do 100 pierwszych Kandydatów, którzy zdecydują się na rozpoczęcie studiów w semestrze zimowym w Collegium Civitas oraz rozpoczną naukę na wybranych kierunkach studiów podyplomowych (wg wykazu znajdującego się w punkcie 8 Regulaminu) prowadzonych w języku polskim w trybie niestacjonarnym w roku akademickim 2018/2019.

 

 1. Promocja umożliwia uzyskanie zniżki w wysokości 300 zł łącznie (3×100 zł) w następujących opłatach:
  • 100 zł – opłata kwalifikacyjna, oraz
  • 100 zł – za pierwszy semestr studiów, oraz
  • 100 zł – za drugi semestr studiów,

   przyznaną pod warunkiem rozpoczęcia przez Kandydata studiów w semestrze zimowym 2018/2019.

 

 1. Warunkiem skorzystania z promocji jest złożenie dokumentów w Dziale Rekrutacji w okresie trwania promocji tj. dla wybranych kierunków (punkt 8 Regulaminu) 11.2018 – 26.11.2018 r. i dla wybranych kierunków (punkt 8 Regulaminu) 9.11.2018 – 19.01.2019 r., dopełnienie wszelkich procedur rekrutacyjnych oraz wpłacenie czesnego zgodnie z Zarządzeniem Rektora Collegium Civitas Nr 19/2018 z dn. 15.03.2018 w sprawie zasad rekrutacji i opłat dla kandydatów i słuchaczy studiów podyplomowych i kursów dwusemestralnych w roku akademickim 2018/2019 oraz Zarządzeniem Rektora Collegium Civitas Nr 21/2018 z dn. 15.03.2018 w sprawie zasad rekrutacji i opłat dla kandydatów i uczestników kursów, warsztatów i szkoleń dokształcających w roku akademickim 2018/2019.

 

 1. W przypadku rezygnacji Kandydata – słuchacza z podjęcia studiów po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego i rekrutacyjnego dotyczącego tego Kandydata, wpłacona opłata na poczet czesnego (opłata roczna, semestralna lub w systemie ratalnym 6 rat) podlega zwrotowi w wysokości odpowiednio pomniejszonej o koszty postępowania kwalifikacyjnego oraz rekrutacyjnego, tj. o kwotę 100 złotych.

 

 1. Rektorowi przysługuje prawo do odwołania Promocji w każdym czasie pod warunkiem poszanowania praw nabytych przez osoby do dnia odwołania Promocji.

 

 1. Promocja nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi w Collegium Civitas.

 

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.civitas.edu.pl oraz w Dziale Rekrutacji Collegium Civitas.

 

 1. Wykaz kierunków objętych promocją określoną Regulaminem: